Stále více lidí se zajímá o to, jak zlepšit své životní prostředí. Proto jsem se rozhodl veřejně přednášet o celostních principech a jemnějších vlastnostech prostředí. V přehledu přednášek jsou uvedeny také semináře dalších lektorů, kteří se věnují jemným energiím v přírodě a zajímají se o hlubší vztahy v architektuře. Důležitost studia jemnějších vlastností přírody spatřuji v celostním (holistickém) pohledu na skutečnost. Proto se těmto tématům věnuji. Vybírám pro vás také semináře jiných lektorů, kteří vycházejí z celostního pohledu na plánování a zdravý rozvoj krajiny a architektury.

21.12.2017 – 15.2.2018 výstava Oldřicha Hozmana. Plastika, kresby, malba a organická architektura.

Goetheanistické umění a organická architektura – výstava architekta Oldřicha Hozmana v Galerii Josefa Adamce, Na Špejcharu 3, Praha 7. Vystaveny budou plastiky, kresby i malby a některé ukázky projektů organické architektury (Camphill a waldorfské školy a školky). Vernisáž bude ve čtvrtek 21. prosince v 18 hodin. Úvodní slovo pronese ing. Dr.ETH Tomáš Zuzák. Otevřeno každou neděli 12-15h a každý čtvrtek 16-19 hod nebo kdykoliv po dohodě s autorem (603 188 966). Výstava bude ukončena ve čtvrtek 15. února přednáškou autora o principech staveb waldorfských škol. Přednáška bude od 18 do 19 hodin v galerii GJA. Více informací o výstavách, pořadech i galerii samotné naleznete na www.gja.cz

Plakátek k výstavě ke stažení v pdf (162 kB)


„Setkání v chrámu“, malba rostlinnými barvami na plátně, 57 x 72 cm

 

Konference sedmi umění 2018 v Bratislavě, téma sochařství a plastika

1. – 6. 7. 2018

Pořádá Gloria Dei o.z. | program konference z roku 2017

Program konference na rok 2018

Letáčky z konference z roku 2017 (nové letáčky na rok 2018 budou doplněny)

k7u-1 k7u-2

Uměleckou skupinu „Sochařství a plastika“ povede Oldřich Hozman. Celou konferenci bude v roce 2018 každý den doprovázet úvodními a večerními přednáškami.

lektoři konference.

Akademie Raphael Bratislava – terapeutické a léčivé působení umění. Od září 2018 nový běh pětiletého studia.