2012 Ekologická farma Bemagro

Areál bio-dynamické farmy Bemagro v Meziříčí u Kaplice. V rámci navrhovaných budov budou selský dvůr pro chov slepic a prasat, správní budova s jídelnou a vzdělávacím sálem, malá mlékárna a malá jatka. Stavba mlékárny je první z realizovaných staveb zamýšleného areálu. Záměrem je postavit budovy z ekologických stavebních materiálů. V areálu vznikla také nová kořenová čistička odpadních vod.

Dokončená stavba

Interiery

Interiéry kanceláří v podkroví mlékárny Bemagro. Nábytek je vyroben z modřínového dřeva, povrchová úprava je přírodními oleji od firmy Kreidezeit.

Projekt interierů

Studie

Ukázky skic z úvodních fází projektu, kdy se rodily myšlenky o potřebách a budoucím využití budov v nově vznikajícím areálu. Skicy vznikaly souběžně s tvorbou architektonických modelů. Modely byly vytvářeny společně se zaměstnanci firmy.

Tvorba modelu

Ukázky architektonického modelu. Byly vytvářen společně se zaměstnanci firmy.

Ze stavby

Ukázka prováděcí dokumentace

Prováděcí dokumentace v pdf

2012 Zahradní a vnitřní restaurace Babiččina zahrada a Centrum tělesné terapie v Průhonicích

Projekt Centra tělesné terapie v Průhonicích u Prahy. Rekonstrukce a dostavba původního hotelu na Centrum tělesné terapie s restaurací, sálem, ubytováním a zahradní restaurací. Projekt navazuje svojí filosofií na výletní zahradní restaurace a stylově je inspirován obdobím „Babičky“ z románu Boženy Němcové. Zahrada je navržena na základě permakulturních principů a obsahuje rostliny s jedlými plody. Rostou tam také byliny vhodné pro přípravu jídel v restauraci.

Fotogalerie Restaurace

Dokončená stavba

Studie

Tvorba modelu

Společná práce s klientem na modelu pomohla obohatit návrh nápady. Klientovi pomohla tato práce v ujasnění jeho představy o budoucím uspořádání zahrady a zahradní restaurace. Model pomáhá lépe vidět a ujasnit si prostorové souvislosti. Při práci na modelu se zúčastnili zahradnice, které měly na starost budoucí realizaci zahrady. Byla to týmová práce vedoucí k celkové shodě nad vznikajícím dílem…

2012 Chráněné bydlení Camphill České Kopisty

Projekt chráněného bydlení Camphill v Českých Kopistech u Litoměřic. Záměrem je vytvořit areál s několika domy pro komunitní bydlení. Součástí areálu budou chráněné dílny jako například textilní dílna, truhlárna, keramická dílna, dílna na zpracování včelího vosku a svíček, pekárna, sušárna ovoce a zázemí pro zemědělskou činnost a práci se zvířaty.

Interiery

Projekt interiérů pro chráněné bydlení Camphill v Českých Kopistech. Interiéry a nábytek v sociálně terapeutickém zařízení. Realizace z přírodních materiálů. Použité tvary nábytku, dveří a oken mají díky svým tvarům a barevnosti terapeutický charakter.

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá rozvíjet tvorbu společenství. Vede ke sdílení nápadů a k propojení jednotlivých názorů. Dílo, které takto vzniká je následně během realizace neseno nápomocnými silami, které souvisí s duchem společenství. Ve výsledku jsou to konkrétní reálné každodenní situace, během kterých se daří dílo realizovat. Na počátku vše vznikalo ze společné dohody…a z tvořivosti kdy jeden tvar navazoval na druhý…

Projekt

Ukázka prováděcí dokumentace

2011 Rodinný dům v Řícmanicích

Studie nízkoenergetického rodinného domu na sever od Brna v obci Řícmanice. Dřevostavba ekologického rodinného domu a zahradních staveb s použitím přírodních stavebních materiálů. Stavba organických tvarů vznikala společně s klientem při modelování architektonického modelu.

Studie


Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje také pozornost dětí, které vnímají síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupuje.

Projekt

2011 Rodinný dům v Nebušicích

Nízkoenergetický rodinný dům. 

Zděná stavba s 25 cm silným prodyšným zateplením. V domě jsou příčky z nepálených cihel a hliněné omítky. Přáním klienta bylo navrhnout dům s měkkými zaoblenými tvary a inspirovat se principy feng shui. Esteticky šlo o dosažení jednotného stylu tvarů i materiálů. Na fasádách i v interiérech domu jsou viditelné dřevěné části. Venkovní stříška nad hlavním vstupem a venkovní přístřešek před jižní fasádou tvoří tesařsky do detailu propracované řemeslo a do detailu propracované tesařské spoje. V projektu byly zohledněny principy zdravého bydlení, tak zvaná baubiologie (nauka o zdravém bydlení a zdravých materiálech). Proto je velká část domu ze dřeva. Dům má například celodřevěné stropy a krovy. Vnitřní příčky jsou hrázděné a vyzděné nepálenými cihlami. Základová deska neobsahuje ocel ale polypropylénovou rozptýlenou výztuž. Tak je zajištěno, že domem může procházet neporušené přirozené geomagnetické pole země.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá…

Vizualizace

2010 Rodinný dům v Lánech na Důlku

Studie nízkoenergetického rodinného domku v Lánech na důlku u Pardubic.

Dřevostavba nízko-nákladového rodinného domku s použitím přírodních stavebních materiálů.

Studie


2010 Rodinný dům v Říčanech

Studie nízkoenergetického rodinného domu v Říčanech u Prahy. Dřevostavba ekologického rodinného domu s použitím přírodních stavebních materiálů.

Studie


2010 Hotel El Palol, Španělsko

Projekt celostního hotelu ve španělském El Palol – centra pro rozvoj fyzických, duševních a duchovních vlastností člověka. Rekonstrukce a dostavba původního kláštera El Palol u řeky Fluvia v Katalánsku na hotel s ekologickými vlastnostmi.

Myšlenka celého díla zohledňuje duchovní, duševní a fyzické kvality člověka a jejich rovnoměrný rozvoj. Na duchovní úrovni pracuje projekt s inspirací zadavatele. Například tak, že byly společně s ním hlavní myšlenky a představy o tvarech nových staveb zachyceny modelováním do sochařské hlíny. Na duševní úrovni se projekt obrací svým humanistickým záměrem ke spolupráci s duší místa a s elementárními bytostmi místa. Například tak, že byly společně s klientem slavnostně položeny hraniční kameny okolo celého pozemku. Je to způsob jak komunikovat a sdělit záměr duši místa. Na fyzické úrovni je projekt šetrný k přírodě. Například tím, že jsou všechny tepelné zisky potřebné pro provoz hotelu získávány ze solárních panelů a veškeré interiérové omítky jsou z místní hlíny.

Související články

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá…

Vizualizace

Geomantie a tvorba prostředí

Ze stavby

2009 Zahrada Waldorfského lycea

Projekt školní zahrady Waldorfského lycea v Praze 4 – Opatově. Přáním studentů bylo založit novou okrasnou a odpočinkovou školní zahradu. Celá zahrada je postupně vytvářena na základě studie a modelu, který jsme společně vytvořili modelováním ze sochařské hlíny. Hlavní tvary a zákoutí zahrady vznikly na základě vyciťování pocitových hranic prostoru před začátkem vzniku modelu. Cílem projektu je vytvořit zákoutí s různorodými náladami. Proto se v projektu počítá s výškovou modelací terénu, které pomáhají od sebe oddělit nálady jednotlivých zákoutí.

Během slavnosti položení základního kamene studenti promluvili na téma čtyř živlů. Navázalo se tak spojení s duchem místa. Byl také řečen cíl, přání a účel zahrady. Elementární nápomocné síly přírody se tak mohou lépe zorientovat a pomáhat člověku utvářet takové situace, které vedou ke zdárnému cíli.

Celá zahrada je postupně vytvářena na základě studie a modelu, který jsme společně vytvořili. Koncepce zahrady navázala na sedm soch, které již byly v zahradě rozmístěny. Jsou to sochy planet, které jsou vyrobeny ze dřeva a stojí uprostřed v zahradě ve velkém kruhu. Před tím, než jsme začali modelovat model zahrady jsme si se studenty celý prostor zahrady pečlivě celý citlivě prošli. Vedl jsem studenty k tomu, aby se snažili vycítit pocitové hranice změn nálad v jednotlivých částech zahrady. Tyto pocitové hranice v prostoru si studenti zaznamenávali do svých náčrtků v terénu. Potom spolu účastníci tyto hranice prodiskutovali a upřesnili je. Bylo nám to později podkladem pro tvorbu modelu zahrady. Pocitové hranice nálad pomáhají určit hranice motivů zahradních úprav, jako jsou směry cest, branky, začátky různých zákoutí a umisťování okrasných kamenů. Tvorba je tak v souladu s elementárními bytostmi zahrady.

Dokončená zahrada


Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje také pozornost dětí, které vnímají síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupuje.

Ze stavby


2009 Studie Waldorfské školy v Praze

Studie nové waldorfské základní školy, lycea a mateřské školky v Praze Jinonicích metodou společného modelování.

Metoda společného modelování pomáhá navázat tvorbu člověka na původní inspirační zdroj. Člověk se skrze tuto metodu daří lépe přiblížit přirozenosti tvořivosti. Je to také sociální metoda, která vede ke shodě nad zamýšleným cílem. Studie posloužila v dalších krocích projektování k ujasnění si výrazu a uspořádání budov budoucí školy.

Studie


Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje také pozornost dětí, které vnímají síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupuje.


Geomantie a tvorba prostředí

Úprava pozemků pro novou waldorfskou základní školu, lyceum a mateřskou školu v Praze Jinonicích metodou společného ohraničení nárožními kameny (corner stones). Zrod nových myšlenek a projektů vždy souvisí s inspirací přicházející z vyšších duchovních světů. Aby mohly být tyto inspirace na zemi dobře ukotveny, je třeba aby člověk spolupracoval a komunikoval s elementárními bytostmi místa. Proto se rituál položení nárožních kamenů dělá. Pro elementární bytosti místa je to znamení, že přichází nový úkol. Dovedou z takového rituálu odvodit, že je zde nový majitel s novým záměrem. A tento záměr potom pomáhají novému majiteli naplňovat. Proto jsme společně s rodiči a učiteli slavnostně ohraničili školní pozemek a navázali tak spojení s duchem místa. Naším přáním je, aby zde vznikl nový areál waldorfské školy.