• Výtvarné řešení firemního prostředí
  • Důraz na estetiku a na sladěný jednotný styl firemního prostředí
  • Návrhy koncepcí firemního stylu
  • Uplatnění metod vedoucím k propojení s klientem
  • Navazování na živou bytostnou představou zadání
  • Metody harmonického rozvoje zadání a záměru
  • Výtvarné návrhy loga a grafického firemního designu
  • Návrhy výstav, prezentací a zajištění jejich realizací
  • Zapojení principů feng shui, geomantie, ekologie a dalších alternativních přístupů do grafických návrhů a firemních rozvojových plánů.

Firemní vizuální styl pomáhá esteticky kultivovat prostředí. Ovlivňuje morální a sociální vztahy na pracovišti a vůči veřejnosti. Pohled na hezké, stylově sladěné prostředí pomáhá duši spokojeně prožívat prostředí. Lidská bytost se tak může svobodně dál rozvíjet. Sladěný vizuální styl je podporou rozvoje osobnosti i firmy.To, jak se události různých projektů vyvíjejí v našem běžném životě souvisí s naším záměrem. Proto na jeho správné utváření dbám a pomáhám zadavateli jej dotvořit. Čím konkrétnější obraz si v sobě o tom co má přicházet neseme, tím reálnější je následně vznikající skutečnost. Osobní i firemní vizuální styl chápu jako estetický výraz svého vnitřního záměru s kterým se ztotožňuji. V tomto smyslu pomáhám investorům a zadavatelům.

Harmonickým vizuálním stylem podporujeme rozvoj i na úrovni etické, morální a sociální. Je-li člověk bytostně spojen se svým Já a se svým záměrem, může se plně rozvíjet nejenom fyzicky, ale i vitálně, citově, duševně a duchovně. Proto firmám i jednotlivcům nabízím pomoc s navázáním na jejich životní záměr v souladu s vhodným vizuálním stylem. Komplexní návrhy prostředí včetně podpůrné grafiky vytváříme tak, aby byly ekologické (šetrné k životnímu prostředí).

Velký důraz kladu na stylotvorné prvky prostředí. Důležitá je jednota stylotvorných prvků. Styl je vlastně tvaroslovím prostředí. Je to jazyk, kterým se prostředí vyjadřuje. Styl tvoří například použité materiály, jejich tvary a barvy.

Když se v projektu podaří udržet stylotvorné prvky jednotné, působí vjem z prostředí harmonicky. To má vliv na to, jak člověk prožívá v takovém prostředí morálku. Hezké prostředí nás vede k tomu, že se v něm dobře cítíme a že se o něj pěkně staráme. Že máme sklony chovat se slušně. V krásném prostředí navíc snadněji k člověku přichází inspirace a má lepší intuici.