Stále více lidí se zajímá o to, jak zlepšit své životní prostředí. Proto jsem se rozhodl veřejně přednášet o celostních principech a jemnějších vlastnostech prostředí. V přehledu přednášek jsou uvedeny také semináře dalších lektorů, kteří se věnují jemným energiím v přírodě a zajímají se o hlubší vztahy v architektuře. Důležitost studia jemnějších vlastností přírody spatřuji v celostním (holistickém) pohledu na skutečnost. Proto se těmto tématům věnuji. Vybírám pro vás také semináře jiných lektorů, kteří vycházejí z celostního pohledu na plánování a zdravý rozvoj krajiny a architektury.

Stavba hliněných úlů (24.5. – 26.5.2019)

Včela v koloběhu roku, přednáška a workshop stavění hliněných úlů s Ralfem Roessnerem. Koná se na statku v Bělči na Křivoklátsku.

Seminář volně navazuje na loňské setkání https://www.arc.cz/vcela-clovek-a-priroda/. Na tomto odkazu najdete více informací o lektorovi.

Konference sedmi umění 2019 v Bratislavě, téma sochařství a plastika.

Červenec 2019, Oldřich Hozman bude hlavní lektor a přednášející, pořádá Gloria Dei o.z. |  program konference z roku 2017

Program skupiny sochařství a plastika na konferenci v roce 2019

Informační kartičky z konference z roku 2017:

Uměleckou skupinu „Sochařství a plastika“ povede Oldřich Hozman. Celou konferenci bude v roce 2019 každý den doprovázet úvodními a večerními přednáškami.

lektoři konference.


Za organizátora vás zve Mgr. Ľubica Knezovičová:

Z organizačních důvodů se letošní ročník konference nekoná. Srdečne Vás pozývam na 2.ročník Konferencie 7 umení v Bratislave příští rok v červenci 2019.

Umelecký proces je neutíchajúce úsilie a prinášanie obetí do vlastnej premeny, v ktorej premáhame svoju povahu, svoje náklonnosti, svoje zvyky a stávame sa iným. Všetko, čo prijímame z teoretických výhľadov a vedy, to všetko síce pôsobí, ale až to, čo pôsobí hlbšie, nám dáva takú priebojnú silu, že sa v nás otvárajú nové zmysly. Až táto premena pôsobí
do procesov v človeku, ktoré ho nanovo vytvárajú a oživujú a cez utrpenie a bolesť kryštalizujú v múdrosť.
Ak oživujeme svoju dušu umením, spoznáme, že všetko, čo o ňom bolo napísané, je pravda.
Konferencia 7 umení je otvorená pre všetkých vážne hľadajúcich, ktorí  majú úprimnú snahu k trpezlivému poznávaniu seba i sveta skrz umenie v opakovanej činnosti, vrátane začiatočníkov i tých bez tzv. talentu.

Večerné prednášky budú v roku 2019 na tému Sochárstvo a plastika.
Pracovné skupiny, ktoré otvárame:

SOCHÁRSTVO A PLASTIKA Oldřich Hozman ČR
max. 15 osôb, prihláška najneskôr do 24.6

HUDBA Jitka Koželuhová ČR
neobmedzený počet, prihláška najneskôr do 24.6

Pracovná skupina, ktorú otvoríme pri naplnení minimálneho počtu prihlásených do daného termínu:
BIOGRAFICKÁ PRÁCA  Proseminár Barbora Filípková ČR
min.10 osôb, prihláška do 31.mája

Gloria Dei o.z.podporilo vydanie knihy R. Steinera Umění vo světle mysterijní moudrosti a čoskoro vyjde i súborné dielo rôznych autorov na tému: Umělecké impulzy anthroposofie I.
K zakúpeniu vo vydavateľstve www.franesa.cz

“Vnútorná samostatnosť je najvyššou hodnotou života vôbec.”  P. Archiati

Tešíme sa na spoločne prežité tvorivé dni.

Mgr. Ľubica Knezovičová

Akademie Raphael Bratislava – terapeutické a léčivé působení umění. Od září 2018 nový běh pětiletého studia.