Projekt celostního hotelu ve španělském El Palol – centra pro rozvoj fyzických, duševních a duchovních vlastností člověka. Rekonstrukce a dostavba původního kláštera El Palol u řeky Fluvia v Katalánsku na hotel s ekologickými vlastnostmi.

Myšlenka celého díla zohledňuje duchovní, duševní a fyzické kvality člověka a jejich rovnoměrný rozvoj. Na duchovní úrovni pracuje projekt s inspirací zadavatele. Například tak, že byly společně s ním hlavní myšlenky a představy o tvarech nových staveb zachyceny modelováním do sochařské hlíny. Na duševní úrovni se projekt obrací svým humanistickým záměrem ke spolupráci s duší místa a s elementárními bytostmi místa. Například tak, že byly společně s klientem slavnostně položeny hraniční kameny okolo celého pozemku. Je to způsob jak komunikovat a sdělit záměr duši místa. Na fyzické úrovni je projekt šetrný k přírodě. Například tím, že jsou všechny tepelné zisky potřebné pro provoz hotelu získávány ze solárních panelů a veškeré interiérové omítky jsou z místní hlíny.

Související články

Studie

Modellierung

Gemeinsame Arbeit an dem Modell hilft…

Visualisierung

Geomantie und Umfeldgestaltung

Aus dem Bau