Der Architekt Oldřich Hozman (1964) widmet sich der Architektur professionell seit dem Jahr 1989. Im Jahr 1997 hat er für sein Studio den Namen ARC angenommen. Zusammen mit dem Logo symbolisiert der Name die Art seiner Tätigkeit. Er skizziert und zeichnet gern, die Linie hilft ihm bei seinen Entwürfen. „Arrrrr…..c“ klingt es durch den Raum und grenzt die Fläche ab. Arc ist der Beginn einer Kurvenlinie. Der Bogen steht hier für ein ausgeglichenes Element der beiden antagonistischen Kräfte. Es ist ein ständiges Suchen nach Harmonie.

akad. arch. Oldřich Hozman

vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor architektura. Architektonické tvorbě se věnuje profesionálně od roku 1989. Do svých návrhů zahrnuje principy feng shui, geomantie, ekologie a organických staveb. Prosazuje celostní pohled na tvorbu zdravého prostředí a architektury. Přednáší o nových přístupech tvorby architektury v souladu s přírodou.

Více uvedeno v životopisu

Filip Hozman

In dem Atelier beteiligt er sich an verschiedenen Teilen des Projektes. Er arbeitet Studien, Projekte zur Baugenehmigung und Umsetzungsprojekte aus. Detailliert widmet er sich den Interieurprojekten. Er beendete die Studien an der kunstindustriellen Fachschule, Fach Möbel-, und Interieurdesign und studierte dann ein Jahr an der kunstindustriellen Universität in Prag, Fach Architektur.

Bc. Jiří Procházka

Er arbeitet im Atelier als Graphiker, Webdesigner und technischer Berater. Mit dem Atelier verbindet ihn das Interesse am Endecken der Prinzipien des Schönen, die er in seine Arbeit und in das Wohnwesen integrieren kann. Darüber hinaus befasst er sich mit dem Einsatz neuer Technologien bei der Planung der Bauobjekte. Er hat die Fachschule für Elektrotechnik und das Waldorfseminar für Lehrer absolviert.

***

Environmentální deklarace výrobků

Studio ARC se zúčastnilo v letech 2006 – 2008 úspěšně projektu s názvem „Environmentální deklarace výrobků“ a podařilo se mu, jako jedné z deseti vybraných českých organizací, získat ekologickou certifikaci. Jedná se o mezinárodní environmentální značení služeb nebo výrobků, u nás zakotvené Národním programem environmentálního značení. Certifikace je využitelná i v EU, má význam hlavně pro komunikaci se zákazníky, s veřejností a dodavateli a vede k upevňování vědomí, že lidé dostávají navíc hodnoty, které jsou započteny mimo cenu.

Tato certifikace s názvem „Osvědčení platnosti environmentálního prohlášení o produktu“(„Environmental product declaration“ – EPD)  byla udělena Studiu ARC Elektrotechnickým zkušebním ústavem, na základě  dvouletého prověřování metod vzniku jeho architektonických projektů (řídí se principy celostní architektury) a také životního stylu a způsobu uvažování Studia ARC. Přístup, který respektuje přírodní zákonitosti, odpovědné jednání vůči přírodě, lidem a životnímu prostředí je pro Studio ARC charakteristický.

V České republice existuje tato certifikace v současnosti jako dobrovolný nástroj ověření kvality výrobku nebo poskytovaných služeb z hlediska životního prostředí. Vzhledem k tomu, že ve vyspělých zemích  hraje tento trend  důležitou roli při rozhodování zákazníků, je také v ČR stále více prosazovaný a žádaný.

Spolupracujeme se společností logo_c4f_9, která  se na území celé České republiky  zabývá sběrem, výkupem a ekologickou recyklací použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren. Pomocí sběrných boxů se snaží zjednodušit podmínky recyklace nových materiálů. Vědí totiž, že mnoho lidí od recyklace odrazuje právě složitost a nedostupnost sběrných míst. A narozdíl od konkurence odebíráme i repasované cartridge a tonery!!! To vše je ZDARMA. Proto jsme se rozhodli, že se Studio ARC stane sběrným místem. Našim známým a spolupracovníkům umožňujeme přinést k nám do sběrného boxu prázdné cartridge a tonery.

Od roku 2017 máme v našem studiu nový velkoformátový plotr. Pro tisk výkresů se snažíme využívat z 80% papíry, které „vznikly v souladu se zásadami přírodě blízkého lesního hospodaření“. Viz: Wikipedia

Prospekty a panely