Архитектор Олдржих Гозман (1964) начал профессионально заниматься архитектурным творчеством в 1989 году. С 1997 года его студия носит название «ARC». Название отражает суть его деятельности. Ему нравится делать наброски, чертить, линия помогает ему творить. «Арррр…к» — разносится в пространстве. Arc — это дуга, начало кривой. Арка символизирует сбалансированность двух противоположных сил и постоянное стремление к гармонии.

vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor architektura. Architektonické tvorbě se věnuje profesionálně od roku 1989. Do svých návrhů zahrnuje principy feng shui, geomantie, ekologie a organických staveb. Prosazuje celostní pohled na tvorbu zdravého prostředí a architektury. Přednáší o nových přístupech tvorby architektury v souladu s přírodou.

Více uvedeno v životopisu

Филип Гозман

В студии он принимает участие в разных этапах проектирования. Разрабатывает эскизы, проекты для получения разрешения на строительство и технические проекты. Подробно занимается проектами интерьеров. Закончил среднюю школу декоративно-прикладного искусства по специальности «Дизайн мебели и интерьера». В течение года обучался в Высшей школе прикладного искусства в Праге по специальности «Архитектура».

Йиржи Прохазка

 

В студии работает дизайнером, веб-дизайнером и техническим консультантом. Применяет возможности новых технологий при проектировании сооружений, например, использует 3D-печать и сканирование объектов. Преподает информатику в Вальдорфском лицее в Праге. Изучал педагогику в Институте высшего и последипломного образования имени Масарика Чешского технического университета и вальдорфскую педагогику.

ИЩЕМ СПЕЦИАЛИСТА ПО СТАТИКЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Environmentální deklarace výrobků

Studio ARC se zúčastnilo v letech 2006 – 2008 úspěšně projektu s názvem „Environmentální deklarace výrobků“ a podařilo se mu, jako jedné z deseti vybraných českých organizací, získat ekologickou certifikaci. Jedná se o mezinárodní environmentální značení služeb nebo výrobků, u nás zakotvené Národním programem environmentálního značení. Certifikace je využitelná i v EU, má význam hlavně pro komunikaci se zákazníky, s veřejností a dodavateli a vede k upevňování vědomí, že lidé dostávají navíc hodnoty, které jsou započteny mimo cenu.

Tato certifikace s názvem „Osvědčení platnosti environmentálního prohlášení o produktu“(„Environmental product declaration“ – EPD)  byla udělena Studiu ARC Elektrotechnickým zkušebním ústavem, na základě  dvouletého prověřování metod vzniku jeho architektonických projektů (řídí se principy celostní architektury) a také životního stylu a způsobu uvažování Studia ARC. Přístup, který respektuje přírodní zákonitosti, odpovědné jednání vůči přírodě, lidem a životnímu prostředí je pro Studio ARC charakteristický.

V České republice existuje tato certifikace v současnosti jako dobrovolný nástroj ověření kvality výrobku nebo poskytovaných služeb z hlediska životního prostředí. Vzhledem k tomu, že ve vyspělých zemích  hraje tento trend  důležitou roli při rozhodování zákazníků, je také v ČR stále více prosazovaný a žádaný.

Spolupracujeme se společností logo_c4f_9, která  se na území celé České republiky  zabývá sběrem, výkupem a ekologickou recyklací použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren. Pomocí sběrných boxů se snaží zjednodušit podmínky recyklace nových materiálů. Vědí totiž, že mnoho lidí od recyklace odrazuje právě složitost a nedostupnost sběrných míst. A narozdíl od konkurence odebíráme i repasované cartridge a tonery!!! To vše je ZDARMA. Proto jsme se rozhodli, že se Studio ARC stane sběrným místem. Našim známým a spolupracovníkům umožňujeme přinést k nám do sběrného boxu prázdné cartridge a tonery.

Od roku 2017 máme v našem studiu nový velkoformátový plotr. Pro tisk výkresů se snažíme využívat z 80% papíry, které «vznikly v souladu se zásadami přírodě blízkého lesního hospodaření». Viz: Wikipedia

Prospekty a panely