Kresba a malba figury

Práce z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze