• Projekty interiérů z přírodních ekologických materiálů
  • Projekty zdravých firemních a obchodních prostor
  • Design atypických interiérů a nábytku
  • Design nábytku a užitkových předmětů pro průmyslovou výrobu
  • Originály, výtvarná díla a nábytkové solitéry
  • Design pecí, krbů a kamen do navrhovaných staveb
  • Návrhy fontán, vodních prvků a flow forms

Návrhy a realizace interiérů a nábytku chápeme jako významné projevy lidského jednání. Interiéry i nábytek přímo ovlivňují náladu, chování i zdraví uživatele. Proto přistupujeme k námi zpracovávaným návrhům zodpovědně. Dobře navržený interiér přináší příležitosti ke změnám, vývoji a novému růstu nejen na fyzické úrovni ale i na úrovni duševní. Tak lze skrze tvorbu a aktivní spolupráci s klientem propůjčit novou tvář předmětům, nábytku i celým prostorům. A těm, kteří je obývají nebo navštěvují umožnit nový pohled na skutečnost. Naším cílem je poskytnout člověku zázemí i podněty pro jeho vlastní rozvoj a růst.

Protože máme zájem na zachování trvale udržitelného života, navrhujeme nábytek a interiéry z materiálů, které jsou zdravé jak pro člověka, tak i pro Zemi. To znamená nenáročné při výrobě, vhodné pro pobyt člověka a nakonec recyklovatelné. U interiérů a nábytku jsou to nejčastěji dřevo, kov, sklo, textílie z rostlinných surovin, laky na bázi rostlinných olejů a vosky na povrchovou úpravu.

Naši odezvou na vývoj civilizačních změn a soudobých přístupů v interiérové tvorbě a průmyslovém designu jsou návrhy ekologických výrobků. Nábytek, interiéry a užitné předměty jsou navrhovány s ohledem na celostní principy ergonometrie, ekologie a feng shui. Naším záměrem je, aby interiér byl v souladu s místem a harmonicky posiloval uživatele.

Realizované projekty