Cenu projektu nabízím po osobní schůzce, kdy mi řeknete, co potřebujete. Pro stanovení návrhu honoráře vycházím z odhadu časové náročnosti a pracnosti. Zvážím velikost projektu a počet nutných spolupracovníků. Při určování ceny projektu se snažím přiblížit doporučením honorářového řádu České komory architektů a českých stavebních standardů. Všechny činnosti a služby, které projekt obsahuje uvádím v odkazu obsah projektů a legislativa.

Cenu každého projektu zpracovávám a předkládám individuálně každému klientovi v písemné nabídce. Pro to, aby mohla být nabídka zpracována je třeba domluvit osobní schůzku na které si ujasníme rozsah a účel zakázky. Za zpracování nabídky se neplatí.

U velkých staveb poměr ceny projektu vůči ceně stavby klesá. U malých staveb poměr ceny vůči ceně stavby stoupá.

Základní honorář, který si domluvíme se dále dělí na etapy:

  1. Příprava zakázky: 3% ze základního honoráře
  2. Návrh stavby – studie: 18% ze základního honoráře
  3. Vypracování dokumentace pro územní/stavební řízení: 36% ze základního honoráře
  4. Vypracování dokumentace pro provedení stavby: 25% ze základního honoráře
  5. Vypracování podkladů pro vyhledání a zadání stavby dodavateli: 6% ze základního honoráře
  6. Spolupráce při provádění díla (autorský a technický dozor): 12% ze základního honoráře

Procenta určující výši honoráře jednotlivých etap projektu se mohou měnit dle složitosti práce.

Při stanovování základního honoráře používám také doporučené hodinové sazby vycházející z českých stavebních standardů.