1. Popis prohloubeného pohledu na duchovní, duševní a fyzické vlastnosti místa. Duchovní vlastnosti místa jsou rozpoznatelné například v historickém a kulturním utváření dějin místa. Pojmenování vztahů klienta a místa odráží jejich duševní náladu. mezi prohloubené fyzické vlastnosti místa patří například podrobný geologický, radiestetický a geomantický průzkum. Do prohloubeného duchovního a duševního pohledu patří také pomoc s jasným formulováním cíle a účelu stavby.

2. Do obsahu celostně utvářeného prostředí patří dále práce s bytostnou podstatou místa. Pro pojmenování bytostné podstaty místa se používá pojem „elementární vědomí místa“. Bytostné vědomí míst bylo všemi světovými kulturami v historii lidstva rozpoznáváno a pojmenováváno. Nazývalo se také Genius loci místa. Byly to duševní nálady míst v krajině. Popisy těchto nálad míst se objevují v národním folklóru různých krajin a národů. Postupně se stávají místními názvy. Jsou to jména elementárních bytostí, které stojí za náladami krajin, pohoří, řek, jezer a posvátných míst. Tyto nálady lze v krajině a na pozemcích rozpoznat dodnes. Jendou z metod je vyciťování změny nálady při pohybu krajinou nebo při pohybu na pozemku. V rámci práce s bytostnou podstatou místa vám připravíme náčrky a mapy na kterých bude nakresleno, kde se na pozemku nebo v krajině mění nálada. Podle toho se dá později například vhodně umístit dům, vytvořit zahrada nebo ohraničit pozemek.

3. Pro každého nového majitele pozemku nebo nemovitosti je důležité navázat dobrý vztah s bytostnou podstatou místa. Jde o navázání vztahu s elementárními bytostmi místa tak, aby se byly na své úrovni vědomí schopny spojit s vaším cílem a účelem stavby. Aby rozuměly vašemu záměru. Pokud budete mít zájem, můžeme vám s vytvořením dobrého vztahu s vědomím místa pomoci. V různých kulturách odpovídaly za navázání dobrého vztahu k bytostné podtatě místa různé oslavy a rituály. Patří mezi ně například: ohraničení nového pozemku nárožními kameny, oznámení o záměru stavby místu, blahořečení materiálů, položení základního kamene stavby, oslava dokončení střechy, oslava dokončení domu, slavnostní otevření domu a pod.

4. Naladění se a pomoc s vyjádřením bytostného Já zadavatele. Pomoc s vyjádřením duchovních sil člověka, který zakázku zadal. V rámci našich projektů se snažíme co nejvíce se přiblížit bytostné esenci zadání a bytostnému Já zadavatele. Jsou to vaše duchovní síly, která vznik celého díla nesou a utvářejí jej. Proto jim dáváme co možná největší tvůrčí a svobodný prostor. Jednou z metod, kterou na počátku tvorby projektů například používáme je společná tvorba architektonického modelu ze sochařské hlíny. Ke svému vyjádření se tak dostávají představy a formy, které by jinak klient jen stěží nakreslil nebo vyjádřil slovy. To co vás duchovně inspiruje se tak může projevit v materiálu. Vzniká tak živá skica budoucí stavby. Je to tvůrčí proces v kterém ožívá architektura, klient i místo. Je to metoda, kterou pomáháme odkrýt uměleckou esenci cíle a účelu stavby. Při práci více lidí ve skupině se nám osvědčilo, že je to také metoda sociální, kdy dochází k souladu v názorech při utváření stavby. Projekty obsahují tyto procesy na začátku a při utváření modelů vám jako architekti pomáháme při utváření správného měřítka a funkčních celků staveb.

5. Návrhy zdraví prospěšných staveb, organická architektura a práce s tvary a materiály které podporují tvorbu sil udržující všeobecné zdraví. V rámci projektů vám pomůžeme naučit vidět, jak působí živé utvářející síly přírody při vzniku tvarů různých částí přírody. Například při vzniků tvarů kostí a skeletů živočichů a rostlin. Při tvorbě vašich staveb vám pomůžeme umělecky používat přirozené síly a tvary přírody. Pomůžeme Vám v uvědomění si tektonických principů utváření tvarů. Naučíme se také lépe porozumět principům pevnosti hmoty a porozumíme tak také lépe tvarosloví, které vede ke vzniku stylu.

6. Geomantie, průzkum proudů životních sil v místě stavby. Obsahem celostní tvorby prostředí je průzkum směrů a intenzity proudění životních sil v místě stavby. Tento průzkum pomáhá k rozhodnutí o správném umístění a natočení domu na pozemku.

7. Uplatnění principů sakrální geometrie. Při použití správných rozměrů stavby a jejich vzájemných harmonických poměrů se zlepší proudění vitálních sil stavbou. V projektech používáme harmonické rozměry (například poměr zlatého řezu) pro určení poměrů velikostí různých částí stavby.

8. Inspirace a používání kulturně přenosných principů feng shui. Základní intuitivní principy feng shui, především „školu formy“ obsahuje každý námi vytvářený projekt. Na požádání vám můžeme navíc vytvořit mapu proudění čchi na pozemku nebo horoskop Bagua (8 směrů).

9. Pokud feng shui sami více studujete a chcete se touto naukou do hloubky zabývat a uspořádat si podle ní dům, můžeme s vámi zkonzultovat horoskop Lo shu (příznivé a méně příznivé směry) nebo horoskop „Letící hvězda“. Tyto horoskopy však jsou podle našeho názoru hůře kulturně přenosné. Pracuje se v nich s jinými než evropskými kulturními symboly a působí v nich jiné bytostné síly než ty, do kterých jsme se v evropském prostoru jako bytosti inkarnovali. Práce s těmito symboly jiné kultury nás může odvádět od toho, co se naše individuální duše rozhodla před narozením prožít v evropském kulturním prostředí.