INFORMACE O TERMÍNECH A O OBSAHU PROJEKTOVÝCH FÁZÍ

Podrobný popis jednotlivých fází projektu:

  1. Příprava zakázky: seznámení se s projektem, návštěva místa a zajišťění podkladů
  2. Návrh interiéru – studie: zpracování výtvarných skic ve variantách, předložení modelů ve variantách
  3. Vypracování dokumentace pro provedení interiéru: zpracování technické dokumentace pro výrobu
  4. Vypracování podkladů pro vyhledání a zadání stavby dodavateli: vytvoření rozpočtu a podkladů pro vyhledání dodavatele
  5. Spolupráce při provádění díla (autorský a technický dozor): kontrola a návštěva staveb a výrobních dílen

Do ceny nejsou zahrnuty případné ceny zaměření interiérů. Honorář také nezahrnuje výrobu modelů.

Režie spojená s případnými cestami autem na stavbu je účtována ve výši 8 Kč/km. Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Termíny pro započetí práce na projektech se pohybují v rozmezí od 1 do 2 měsíců od schválení nabídky.

Doba na zpracování všech částí projektových fází se pohybuje v rozmezí 6 až 12 měsíců.