Projekty vytvoření firemního stylu mají dvě hlavní části:

  • co chceme
  • jak to chceme

V úvodní části projektu „co chceme“ společně najdeme hlavní téma proč daný projekt chcete dělat. Pomohu vám ujasnit si cíl projektu.

V druhé části „jak to chceme“ vám pomohu nalézt konkrétní řešení a vytvořit styl.

OBSAH PROJEKTŮ:

Co chceme:

  • popis záměru a cíle
  • kresby a skicy dokumentující současnou výchozí situaci
  • kresby ideálního řešení, modelování ideálního řešení
  • návrh optimálního řešení a návrh stylotvorných prvků grafiky i designu prostředí

Jak to chceme:

  • výběr a upřesnění stylotvorných prvků, upřesnění materiálů a barevnosti
  • dokončení grafických návrhů a loga
  • prováděcí projekt, výroba interiéru, zajištění tisku grafických materiálů
  • pomoc a vedení v imaginaci – živé představě budoucího díla

 

Projekty firemního stylu jsou určeny jednotlivce, pro malé i velké firmy. Cílem je vytvořit stylově jednotné prostředí. Stylově jednotné prostředí vede k zlepšení morálky a ke zlepšení sociálních vztahů mezi lidmi. Stylově jednotné prostředí vizuálního stylu zahrnuje vše co se týče architektury, interiérů a designu. Zahrnuje jednotně pojatou grafiku propagačních materiálů, orientační systémy, návrhy webových stránek a tvorbu značek a loga.