Informace o cenách projektů

Pro stanovení návrhů honoráře za návrh interiérů používám standardní postup vycházející z honorářového řádu České komory architektů. Honorář je odvozen z podílu náročnosti a rozsahu práce vyplývající z předpokládaných celkových nákladů projektu. Celková cena projektu se pohybuje mezi 10% – 15% z předpokládaných nákladů realizace interiéru. Podrobné činnosti a služby, které celkový projekt obsahuje jsou uvedeny v odkazu obsah projektů a legislativa.

Cenu každého projektu zpracovávám a předkládám individuálně každému klientovi v písemné nabídce. Pro to, aby mohla být nabídka zpracována je třeba domluvit osobní schůzku na které si ujasníme rozsah a účel zakázky. Za zpracování nabídky se neplatí.

Základní honorář se pohybuje v rozmezí od 10% do 15% z ceny interieru. Z tohoto hlavního základního honoráře se dále určují ceny jednotlivých etap projektu.

  1. Příprava zakázky: 3% ze základního honoráře
  2. Návrh interiéru – studie: 27% ze základního honoráře
  3. Vypracování dokumentace pro provedení interiéru: 34% ze základního honoráře
  4. Vypracování podkladů pro vyhledání a zadání stavby dodavateli: 6% ze základního honoráře
  5. Spolupráce při provádění díla (autorský a technický dozor): 30% ze základního honoráře