„Nejkrásnější je, když k Vám přijde myšlenka sama“

K nalezení estetického výrazu budoucího projektu tak, aby byl ztotožněn s vaší bytostnou představou pomáhají různé metody tvorby. Jednou z nich je například modelování vaší představy ze sochařské hlíny.

Je-li vizuální charakter vašeho prostředí spojen s vaší bytostnou představou, tak svůj prostor plně přijímáte. Jste v něm spokojeni. Tím, že si společně vymodelujeme vaší představu ze sochařské hlíny, dotkneme se esence toho, co si nosíte v podvědomí jako základ budoucího projektu.

Metodou je zde průvodcovství. Je to způsob, kdy Vás citlivě a pozorně vedu procesem vzniku prvních forem nového zadání. Způsoby mohou být různé. Například společné modelování nebo kreslení. Ideálem je, když si klient pod mým vedením dokáže sám navrhnout základ toho, co si přeje.

Velký důraz kladu na stylotvorné prvky prostředí, které má vzniknout. Při tom je důležité dbát na jednotu stylotvorných prvků. Takové prostředí se nejen líbí, ale má také harmonický vliv na člověka. Jednou z metod jak vytvářet jednotné stylotvorné prvky je princip metamorfózy. Metamorfóza je vlastně postupná proměna tvarů. V přírodě princip metamorfózy můžeme objevit například v tvarech různých částí jedné rostliny. Anebo jednoho živočicha či minerálu (nejlépe krystalu). Celkové vzezření rostliny, živočicha nebo minerálu na nás působí jednotným stylem. Tak je možné používat princip metamorfózy pro navrhování architektury, interiérů i grafického stylu firmy. Metamorfózy tvarů jsou základem tzv. organické architektury a tzv. organického designu.