Architekt Oldřich Hozman (1964) se věnuje architektonické tvorbě profesionálně od roku 1989. Od roku 1997 přijal pro své studio název ARC. Jméno spolu s logem vyjadřuje jeho činnost. Rád skicuje, črtá, čára mu pomáhá tvořit. „Arrrrr…..c“ se nese prostorem, vymezuje plochu. Arc je počátek křivky. Oblouk pak vyváženým prvkem dvou protikladných sil. Neustálé hledání harmonie.

akad. arch. Oldřich Hozman

vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor architektura. Architektonické tvorbě se věnuje profesionálně od roku 1989. Do svých návrhů zahrnuje principy feng shui, geomantie, ekologie a organických staveb. Prosazuje celostní pohled na tvorbu zdravého prostředí a architektury. Přednáší o nových přístupech tvorby architektury v souladu s přírodou.

Více uvedeno v životopisu

Filip Hozman

V atelieru se podílí na různých částech projektů. Rozpracovává studie, projekty pro stavební povolení i prováděcí projekty. Detailně se věnuje projektům interiérů. Dokončil studia na střední uměleckoprůmyslové škole, obor design nábytku a interiérů a studoval jeden rok na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, obor architektura.

Bc. Jiří Procházka

Spolupracuje jako grafik, webdesigner a IT konsultant. Zabývá se možnostmi využití nových technologií při navrhování staveb, např. 3D tisk a skenování, vyučuje informatiku na Waldorfském lyceu v Praze. Studoval pedagogiku na Masarykově ústavu ČVUT a UK, také seminář waldorfské pedagogiky.

Pro dlouhodobou spolupráci hledáme statika dřevěných konstrukcí.

Environmentální deklarace výrobků

Studio ARC se zúčastnilo v letech 2006 – 2008 úspěšně projektu s názvem „Environmentální deklarace výrobků“ a podařilo se mu, jako jedné z deseti vybraných českých organizací, získat ekologickou certifikaci. Jedná se o mezinárodní environmentální značení služeb nebo výrobků, u nás zakotvené Národním programem environmentálního značení. Certifikace je využitelná i v EU, má význam hlavně pro komunikaci se zákazníky, s veřejností a dodavateli a vede k upevňování vědomí, že lidé dostávají navíc hodnoty, které jsou započteny mimo cenu.

Tato certifikace s názvem „Osvědčení platnosti environmentálního prohlášení o produktu“ („Environmental product declaration“ – EPD)  byla udělena Studiu ARC Elektrotechnickým zkušebním ústavem, na základě  dvouletého prověřování metod vzniku jeho architektonických projektů (řídí se principy celostní architektury) a také životního stylu a způsobu uvažování Studia ARC. Přístup, který respektuje přírodní zákonitosti, odpovědné jednání vůči přírodě, lidem a životnímu prostředí je pro Studio ARC charakteristický.

V České republice existuje tato certifikace v současnosti jako dobrovolný nástroj ověření kvality výrobku nebo poskytovaných služeb z hlediska životního prostředí. Vzhledem k tomu, že ve vyspělých zemích  hraje tento trend  důležitou roli při rozhodování zákazníků, je také v ČR stále více prosazovaný a žádaný.

Spolupracujeme se společností logo Cart For Future, která  se na území celé České republiky  zabývá sběrem, výkupem a ekologickou recyklací použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren. Pomocí sběrných boxů se snaží zjednodušit podmínky recyklace nových materiálů. Vědí totiž, že mnoho lidí od recyklace odrazuje právě složitost a nedostupnost sběrných míst. A narozdíl od konkurence odebíráme i repasované cartridge a tonery!!! To vše je ZDARMA. Proto jsme se rozhodli, že se Studio ARC stane sběrným místem. Našim známým a spolupracovníkům umožňujeme přinést k nám do sběrného boxu prázdné cartridge a tonery.

Od roku 2017 máme v našem studiu nový velkoformátový plotr. Pro tisk výkresů se snažíme využívat z 80% papíry, které „vznikly v souladu se zásadami přírodě blízkého lesního hospodaření“. Viz: Wikipedia

Prospekty a panely