Stále více lidí se zajímá o to, jak zlepšit své životní prostředí a stavby v něm obsažené. Proto jsem se rozhodl veřejně přednášet o celostních principech architektury a jemnějších vlastnostech prostředí. V přehledu uvedených přednášek jsou zařazeny také semináře dalších lektorů, kteří se věnují jemným energiím v přírodě a zajímají se o hlubší vztahy v architektuře. Důležitost studia subtilnějších vlastností přírody spatřuji v celostním (holistickém) pohledu na skutečnost. Proto se těmto tématům věnuji. Vybírám pro vás také semináře jiných lektorů, pro které je celostní tvorba architektury a prostředí stěžejním tématem.

 

Plastické goetheanistické umění, seminář modelování 6. – 8.10.2023

Na obrázku je pohled do třídy v které probíhá seminář modelování. V popředí je vidět vymodelovanou řadu tvarů od plné koule přes plochu k duté kouli. Posluchači si procvičují modelováním s hlínou přechody mezi těmito tvary.

Plastické goetheanistické umění

 

Umělecký seminář modelování organických tvarů.

Cílem semináře je naučit se modelovat jemné přechody mezi organickými tvary. Například mezi zaoblenými dutými plochami a zaoblenými vypouklými plochami. Dalším z cílů je uměleckou činností posílit svojí vůli a sebedůvěru. Goetheanistické umění souvisí s waldorfskou pedagogikou. Jedním z jeho principů je například postupná proměna tvaru v tvar, který se z něj vyvíjí. Je to proměna tvarů, tak zvaná metamorfóza tvarů. Tento způsob tvorby umožňuje prožít časový zážitek v uměleckém díle. Takové umělecké prožívání stimuluje celého člověka. Umožňuje mu plně se do uměleckého díla ponořit a duševně s ním být propojený. A to jak tvůrci, tak pozorovateli. Cílem naší umělecké práce bude probudit v sobě zalíbení k těmto organickým tvarům. Naučit se je modelovat. Posílit v sobě chtění být v budoucnu obklopen krásnými tvary goetheanistického umění a architektury. Cílem je, abychom v budoucnu byli obklopeni takto živě utvářenou architekturou.

Metody umělecké práce na semináři spočívají především v posílení tzv. éterné a duševně-duchovní úrovně člověka. Důležitou složkou práce je kultivace jemné motoriky a schopností pečlivě modelovat na sebe navazující plynulé tvary.  Je to tak zvaná goetheanistická umělecká práce. Tato umělecká práce vytváří porozumění pro základní tvary a síly působící v přírodě. Na úrovni duševní dává zažít vnoření do uměleckých procesů. Pro oblast éterného těla (vitální tělo) přináší zážitek rozproudění látkové výměny. Na fyzické úrovni kultivuje a učí dovednost a schopnosti pečlivě tvarovat. Po absolvování série několika víkendových seminářů a nabytí zkušeností, otvírá možnost začít pracovat i s jinými materiály (například se dřevem nebo s kamenem). Semináře jsou dvakrát ročně a do série seminářů je možné přistoupit kdykoliv.

Záměrem je naučit účastníky seminářů pracovat s uměleckými díly tak, aby byly živě utvářené a mohly být také součástí architektury. Podobně jako je waldorfská pedagogika zážitková a oslovuje celého člověka, je i architektura waldorfských škol budovaná směrem k hlubšímu uměleckému prožitku z prostředí. Cílem seminářů je naučit se tento způsob uměleckého utváření a v budoucnu jej použít při budování nových školních staveb. Konkrétně to mohou být například umělecké reliéfy na stěnách nebo celé tvary organicky tvarovaných budov nebo také živé proměňující se tvary oken a dveří.

Obsahem je práce se základními goetheanistickými tvary. Je to procvičování dutých a vypouklých forem, a přechody mezi nimi. Na úvod modelujeme proměnu tvarů od plné koule až po dutou kouli. Mezi těmito dvěma polaritami jsou všechny tvary od zakulacených plných tvarů, které se postupně zplošťují. A potom se z plochy zase začínají uzavírat, prohlubovat až k úplně uzavřenému tvaru duté koule jen s malým otvorem nahoře. Důležité je, naučit se mít cit pro postupnou změnu mezi jednotlivými fázemi proměny tvarů a také hlídat proporce mezi nimi navzájem.

Na semináři se nejenom něco nového naučíte, ale také si duševně odpočinete. Některé části modelování jsou prováděny poslepu nebo mlčky. Abychom se dokázali lépe vcítit do vznikajících tvarů. Účast na semináři a proces modelování působí také dobře na látkovou výměnu a prohřívá celý organismus.

Podrobné informace k přihlášení najdete na zobrazeném letáčku.

Plakát ke stažení v pdf (396 kB)

Principy architektury waldorfských školek a škol, přednáška 21.10.2023

Principy architektury waldorfských školek a škol.

Veřejná přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana na téma vlivu školních budov na vzdělávání a výchovu.

Detailní informace jsou na zobrazeném letáčku. Nebo si jej můžete stáhnout v pdf (236 kB) zde.

O principech architektury waldorfských škol a formujícím vlivu prostředí na zdravou výchovu. Video – přednáška.

Všechny moc zdravím, ráda bych vás touto cestou pozvala na online přednášku pana architekta Oldřicha Hozmana.

Sledovat video na Youtube

Vysílalo se živě z pardubické základní waldorfské školy o principech architektury waldorfských škol a také o formujícím vlivu prostředí na zdravou výchovu.

Přednáška proběhla 26. 11. 2020 od 17h. Odkaz na připojení najdete na https://youtu.be/XTcJ_1brFXw

Jedná se o premiéru a budeme rádi za každý podnět k diskuzi či pokračování.

S úctou,

Aneta Jelínková, a.aneta(zavináč)seznam.cz

člen rady Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích, z. s.

 

architektura waldorfských škol

Formující vliv prostředí ve zdravé výchově a principy architektury waldorfských škol

Živá architektura, rozhovor Mgr. Alžběty Šorfové s Oldřichem Hozmanem v internetové televizi Cesty k sobě.

Živá architektura, akad. arch. Oldřich Hozman

Principy utváření prostředí podporujícího pedagogiku. Vlastnosti staveb waldorfských škol – 31.5.2022

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná 31.5.2022 od 18.00 do 20.00 hod v zážitkovém a vzdělávacím centrum Horní Mlýn Chotěboř, Horní Mlýn 539, Chotěboř (info: https://www.sprsv.cz/kalendar/ nebo https://www.sprsv.cz/areal-horni-mlyn/)

Pořádá: Klub Šalamounek – Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s.

Informace: Jana Motlová (koordinátor Klubu Šalamounek), tel.: 778 020 940

akad. arch. Oldřich Hozman: Organická architektura – 21.4. 2022

Co je to organická a co celostní architektura? Jakými principy se řídí? Jaké materiály a konstrukce se používají ve zdravých stavbách? Ukázky a příklady realizovaných staveb ak. arch. Oldřicha Hozmana.

Přednáška se konná ve čtvrtek 21.4. 2022 od 18.00 – 21.00 h, vstupné 290,- Kč.

Informace, kontakt a rezervace (max. 20 posluchačů):   Stanislav Kovář, +420 604 602 97, aspektrum (at) volny.cz

místo konnání: Centrum Měsíčnice, přírodní zahrada Rudolfov, Polní ul. 9, 373 71 Rudolfov (u Českých Budějovic)

Principy celostní architektury – 8.4.2022

V pátek  8 . dubna  2022,
akad. arch. Oldřich Hozman, formou přednášky představí profesní využití svých dlouholetých zkušeností s posvátnou geometrií, geomantií, feng shui, bau biologií a přírodních řemeslných technik v architektuře.
Sejdeme  se v 17 h  ve výstavním prostoru obce Ostrov u Tochovic, 262 72 Ostrov.
Vstup  volný.

Přednáška se uskuteční v rámci výstavy: Cesta krajinou, umění (v) prostoru