Příspěvky

Živá architektura, rozhovor Mgr. Alžběty Šorfové s Oldřichem Hozmanem v internetové televizi Cesty k sobě.

Živá architektura, akad. arch. Oldřich Hozman

Rozhovor o způsobu projektování na kongresu Baubiologie v Rosenheimu v roce 2018 (anglicky)

Rozhovor Oldřicha Hozmana s redaktorem časopisu Bydlení a zdraví (Wohnung und Gesundheit) Achimem Pilzem

Folklorika – Tesařina (video, dokument)

Rozhovor s akad.arch. Oldřichem Hozmanem v rámci pořadu Folklorika na ČT2 dne 3.6.2017

Tesařské řemeslo málem zaniklo, ale dnes se vrací do moderní architektury, aby nabídlo bydlení v domech z přírodních materiálů, které vytvářejí příjemné klima pro život. Režie J. Mančuška (záznam z vysílání ČT 2, pořad Folklorika ze dne 3.6.2017).

Kdysi byl tesařem každý, kdo žil na vesnici. Musel si ze dřeva nejenom postavit svůj dům, ale vyrobit i různá nářadí, kola či vozy. Když se přešlo na jiné stavební materiály a nástroje se začaly vyrábět ze železa, tesařské řemeslo málem zaniklo. Ukázalo se však, že když je dřevo opracované ručně, má zcela jiné vlastnosti. Mistři, kteří si to uvědomili, dali tesařině zcela nový rozměr. Bez tesařského řemesla se neobejde ani restaurování památek. Využívá dřevo, které bylo již použité na jiných, dnes již neexistujících, historických stavbách. Jako nový estetický fenomén využívají dnes tesařinu i architekti, kteří projektují organickou architekturu, kde opracované dřevo tvoří vedle dalších přírodních materiálů působivý celek a mnohdy v projektech dominuje jako zdobný prvek.

(Rozhovor s akad.arch. Oldřichem Hozmanem je v rámci pořadu od 18 minuty a 40 vteřiny do 26 minuty)

Od 23 minuty je v pořadu představen zážitkový objekt Sensorium vyrobený ze sedmi různých dřevin. Spoluautorem je Jiří Wald. Více se o objektu Sensoria dozvíte zde nebo na stránkách Orbis pictus.

Dopoledne s Dvojkou, rozhlasový pořad ČRo 2

Postavit dům? To není jen tak. Jde přece o místo, kde prožijeme celý život a možná i naši potomci. Navíc stavbu umisťujeme do prostoru, ve kterém mnohdy žijí zvířata, teče voda a celkově tím ovlivňujeme krajinný ráz. S architektem Oldřichem Hozmanem hovořila Stanislava Lekešová.

Hovory o vztazích, rozhlasový pořad ČRo 6

Otisky krajiny a architektury: Rozhovor o celostní architektuře moderuje Teresie Bečková.

Duše „K“, rozhlasový pořad ČRo 2

Hostem Jaroslava Duška je akademický architekt Oldřich Hozman.

Pořad zaujme především ty, kteří se zajímají o celostní architekturu, využití přírodních stavebních materiálů, ekologii a feng shui.

Prameny a proudy, rozhlasový pořad ČRo 3

Člověk není ostrov: Když prostor mluví. Pořad je věnován celostní architektuře, která se zabývá harmonií vztahů mezi člověkem, stavbami a krajinou. S architektem Oldřichem Hozmanem hovoří Teresie Bečková,  ČRo 3 – Vltava.

V dobrém stylu, rozhlasový pořad ČRo 2

Víte, co je to celostní architektura? Nic se neděje. Akademický architekt Oldřich Hozman nám to vysvětlí.