• prohloubené studium vztahů člověka a prostředí
  • celostní architektura a celostně utvářené prostředí
  • návrhy zdraví prospěšných staveb
  • geomantie a vztah ke geniu loci místa
  • uplatnění principů sakrální geometrie
  • inspirace a používání kulturně přenosných principů feng shui

V našich projektech se zabýváme prohloubeným studiem duchovních, duševních i fyzických vlastností člověka a prostředí. Hlavním zdrojem znalostí a inspirace jsou pro nás evropské kulturní zdroje a evropské celostní duchovní nauky.

Architekturu chápeme jako celostní prostředí s jemnými vlastnostmi a jemnými energiemi. Věnujeme se stejnou měrou duchovním, duševním i fyzickým kvalitám prostředí a architektury.

Při navrhování staveb dbáme na celostní pojetí. Na duchovní úrovni vytváříme projekty tak, aby co nejlépe odpovídaly bytostnému Já člověka, který zakázku zadal. Na duševní úrovni dbáme na to, aby stavby působily živě a aby z nich byly cítit tvůrčí síly moderního člověka. Do naší tvorby začleňujeme principy organické architektury. Používáme tvary, postupy a přírodní materiály které v člověku a v prostředí vytvářejí síly podporující zdraví.

Geomantie je naukou o jemnohmotných silách Země. O tom, jak jim porozumět a vhodně s nimi pracovat. Díky geomantii můžeme zachytit jemné změny životní energie v prostoru a stavby přizpůsobit tak, aby tyto jemné síly přírody nebyly oslabeny. Do oblasti geomantie patří také zaměřování geopatogenních zón na pozemcích. Následné přizpůsobujeme návrhy staveb těmto jemným energiím tak, aby s nimi byl budoucí uživatel v souladu.

Sakrální geometrie je posvátnou geometrií přírody. Po staletí lidé vnímali živou i neživou přírodu a vypozorovali poměry velikostí nacházející se v přírodě. Posvátná geometrie je základem pro zdravé plynutí oživujích sil v přírodě a také základem vnímání krásna v prostředí. Tyto posvátné rozměry studujeme a začleňujeme je do tvarů a rozměrů navrhovaných staveb.

Inspirací je pro nás také nauka feng shui. Jsou to principy, kterými se můžeme řídit tak, abychom byli schopni zachytit jemné změny správného plynutí životní energie v prostoru. Protože nauka feng shui pochází z jiných než z evropských kulturních zdrojů, používáme její principy s rozvahou ve vztahu k naší kultuře.