Dům s pečovatelskou službou v Praze 5 – Zličíně. Stavba má sociální charakter. Tvoří jí 65 malometrážních bytů. V objektu je ordinace lékaře, jídelna, kaple, byt správce, kadeřník, pedikůra a prostory chodeb s čítárnami. Stavba je zděná a zateplená v nízkoenergetickém standartu. Rozpočtové náklady byly 80 mil. Kč.

Související články

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Základní tvar půdorysu tvoří velké písmeno U. Tvar stavby je inspirován uspořádáním budov českých klášterů. Zahrada a dvůr jsou otevřené na jih a jsou po většinu dne zalité sluncem. Uprostřed zahrady je navíc kaple. Při návrhu stavby hrála významnou roli estetika vycházející z proporcí zlatého řezu a z proporcí pravidelného šestiúhelníka. Všechny rozměry stavby mají vůči sobě harmonické proporce. Na začátku stavby jsem s několika kamarády udělal pro místo oslavný rituál. Příměstská část Prahy – Zličín, kde dům stojí je oblast s vysokou hladinou spodní vody. Vnímal jsem bytost místa a věnoval jsem jí svojí pozornost. Touto bytostí je undina, která má vztah k místním mokřinám. Této vyšší elementární bytosti místa jsem věnoval ornament na téma plynoucí voda. Je to tzv. kosmogram – barevný ornament umístěný a vytvořený uprostřed kaple.

Ze stavby