• Autorské projekty nízkoenergetických budov
  • Studie a projekty pro stavební povolení a prováděcí projekty staveb
  • Návrhy rekonstrukcí staveb a památkových objektů ekologickým způsobem
  • Urbanistické plány v harmonii s krajinou a návrhy zahrad
  • Používání zdravých stavebních materiálů a ekologických principů stavění
  • Stavby pro vzdělávání, kulturu a sociální péči

Návrhy a realizace architektonických a krajinných celků chápeme jako významné projevy lidského jednání. Architektura vytváří příležitosti ke změnám chování, vývoji a novému růstu člověka. Projekty rozvíjíme celostním způsobem, to jest na všech úrovních: duchovní, duševní, na úrovni životních sil a na fyzické úrovni. Díky tomu lze skrze takovou tvorbu a aktivní spolupráci s klientem propůjčit místům novou rovnováhu. A těm, kteří je obývají nebo navštěvují, poskytnout podněty pro jejich vlastní rozvoj a růst.

Naší odezvou na vývoj civilizačních změn a soudobých přístupů ve stavebnictví jsou návrhy ekologických a energeticky úsporných domů. Zároveň dbáme na estetiku a umělecké řemeslo.

Protože máme zájem na zachování trvale udržitelného života, navrhujeme do projektů materiály, které jsou zdravé jak pro člověka, tak i pro Zemi. To znamená nenáročné při výrobě, vhodné pro pobyt člověka a nakonec recyklovatelné. U staveb jsou to nejčastěji dřevo, kámen, pálené nebo nepálené cihly, keramika a izolace na bázi rostlinných surovin.

Projekty zpracováváme citlivě ve vztahu k místu a ke krajině celostním způsobem. Naše tvorba se inspiruje celostními principy tvorby lidského prostředí. Je nám blízké učení feng-shui nebo principy moderní evropské geomantie. Inspirujeme se také duchovní vědou o člověku.