Projekt organicky tvarovaného nízkoenergetického rodinného domu ze zdravých přírodních materiálů. Obvodové stěny jsou zděné z tepelněizolačních cihel. Krov a stěny v 1. patře jsou celodřevěné (hrázděné). Půdorys domu je 9,5 x 9,5m. Dům má dřevěnou trámovou konstrukci stropů a podlah, vnitřních příček a střechy. Přirozené geomagnetické pole Země tak může zdravě prostupovat domem. Krov je zateplen 34 cm silnou izolací z přírodních materiálů. (slisovené slámy nebo z měkké dřevovláknité vlny). Stěny jsou prodyšné, difuzně otevřené. Veškeré vnitřní omítky jsou hliněné. Dům je přitápěn krbem na dřevo. Koncepce stavby obsahuje principy feng shui a sakrální geometrie.

Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje také pozornost dětí, které vnímají síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupuje.