Nízkoenergetický rodinný dům. 

Zděná stavba s 25 cm silným prodyšným zateplením. V domě jsou příčky z nepálených cihel a hliněné omítky. Přáním klienta bylo navrhnout dům s měkkými zaoblenými tvary a inspirovat se principy feng shui. Esteticky šlo o dosažení jednotného stylu tvarů i materiálů. Na fasádách i v interiérech domu jsou viditelné dřevěné části. Venkovní stříška nad hlavním vstupem a venkovní přístřešek před jižní fasádou tvoří tesařsky do detailu propracované řemeslo a do detailu propracované tesařské spoje. V projektu byly zohledněny principy zdravého bydlení, tak zvaná baubiologie (nauka o zdravém bydlení a zdravých materiálech). Proto je velká část domu ze dřeva. Dům má například celodřevěné stropy a krovy. Vnitřní příčky jsou hrázděné a vyzděné nepálenými cihlami. Základová deska neobsahuje ocel ale polypropylénovou rozptýlenou výztuž. Tak je zajištěno, že domem může procházet neporušené přirozené geomagnetické pole země.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá…

Vizualizace