Studie přestavby  domu osobního rozvoje. V domě bude kavárna, sál a terapeutické služby. V 1. patře bude mateřská školka. Stavba bude z ekologických stavebních materiálů. V areálu vznikne také dětské hřiště mateřské školky a dětské hřiště pro veřejnost.

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá v ujasnění záměru a prostorové představivosti. Model byl vytvářen společně s klientem.