Realizace rodinného domu v těsné blízkosti kláštera El Palol u řeky Fluvia v Katalánsku. Projekt zahrnuje studii geomantie a feng shui. Je součástí areálu ekologického hotelu v El Palol. Stavba je z přírodních materiálů z místa stavby. Především ze dřeva, místního kamene a z místní hlíny. Dům má organické tvary. Tvar domu byl předem detailně vymodelován společně s klientkou a budoucí obyvatelkou domu.  Model vznikal z tvárné plastelíny do předem připraveného modelu terénu. Do návrhu tak byly zachyceny tvůrčí síly a inspirace zadavatele. Střecha domu je zatravněná. Kvůli teplému španělskému klimatu má dům na jižní straně velké přesahy střech a pergolu.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Tvorba modelu

Model byl vytvořený společně s klientkou do reálného architektonického modelu pozemku v měřítku 1:200. Dům navazuje na areál kláštera El Palol v Katalánsku. Model sloužil později jako podklad pro podrobnější propracování projektu.

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Vyjádření prvotních náznaků forem, které přišly jako inspirace z duchovního světa do konečků prstů klientky a byly dále rozvíjeny společnou prací architekta a klientky. Společnou práci doprovázela radostná nálada a tvořivost.

Touto metodou inspirace a společné myšlenky klienta a architekta přímo vstupují do utvářené hmoty. Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý ze zúčastněných vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem. Modelování umožňuje velmi svobodné utváření tvarů. Je to cesta k organické architektuře.

Vizualizace

Ze stavby