Realizace rodinného domu v těsné blízkosti kláštera El Palol u řeky Fluvia v Katalánsku. Projekt zahrnuje studii geomantie a feng shui. Je součástí areálu ekologického hotelu v El Palol. Stavba je z přírodních materiálů z místa stavby. Především ze dřeva, místního kamene a z místní hlíny. Dům má organické tvary. Tvar domu byl předem detailně vymodelován společně s klientkou a budoucí obyvatelkou domu.  Model vznikal z tvárné plastelíny do předem připraveného modelu terénu. Do návrhu tak byly zachyceny tvůrčí síly a inspirace zadavatele. Střecha domu je zatravněná. Kvůli teplému španělskému klimatu má dům na jižní straně velké přesahy střech a pergolu.

  • Článek o tomto domě si můžete přečíst na stránce Novinky.cz

Finished Building

Interiors

Study

Creation of the Model

The model was developed together with the client to the real property architectural model at a scale of 1: 200. The house is adjacent to the El Palol monastery in Catalonia. The model later served as the basis for further refinement of the project. It is important to involve as many future users as possible in the design creation. When working on a model, circumstances that one would not take into account will emerge from the work on the model…At the beginning of the model creation, the initial signs of the forms start to appear. They come as an inspiration from the spiritual world to the fingertips. In the creative process, they are further developed by a joint work of an architect and client. The joint work was accompanied by the atmosphere of joy and creativity. By this method of joint modelling, the inspiration is directly reflected in the mass. Through fingers and hands it is applied directly to the formed shapes. Working with clay during the modelling creates certain calm and concentrated mood. The method of joint work allows bringing not only the strengths of thinking, but also the strengths of feelings and will into the design process. Every participating person brings liveliness and joy into the process of creating the model, feeling the context and building on the work of others. It gradually results in mutual agreement about the creation of the house. All participants are able to mentally connect with the emerging design in a better way. The modelling allows a free formation of shapes. It’s a way to organic architecture.

Visualization

From the Construction