Architect Oldrich Hozman (1964) has been professionally involved in architectural design since 1989. Since 1997, his studio accepted “ARC” as its name. The name together with the logo expresses its activity. He likes to sketch, the line helps him to create “Arrrrr … ..c” is carried through the space, it defines the area. Arc is the beginning of the curve. The arc is then a balanced element of two opposing forces. Constant search for harmony.

acad. arch. Oldřich Hozman

 

vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor architektura. Architektonické tvorbě se věnuje profesionálně od roku 1989. Do svých návrhů zahrnuje principy feng shui, geomantie, ekologie a organických staveb. Prosazuje celostní pohled na tvorbu zdravého prostředí a architektury. Přednáší o nových přístupech tvorby architektury v souladu s přírodou.

Více uvedeno v životopisu

Filip Hozman

In the atelier, he works in different parts of the workshop. He develops studies, projects for building permits, and implementation projects. He focuses on interior projects in detail. He completed his studies at the Secondary School of Applied Arts in the field of furniture and interior design and for one year, he studied at the Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, in the field of architecture.

Bc. Jiří Procházka

He works as a graphic designer, webdesigner, and technical consultant. He deals with the possibilities of using new technologies in designing buildings, such as 3D printing and scanning. He also teaches computer science at the Waldorf Lyceum in Prague. He studied pedagogy at the Masaryk Institute of CTU and also seminars of Waldorf pedagogy.

***

Environmentální deklarace výrobků

Studio ARC se zúčastnilo v letech 2006 – 2008 úspěšně projektu s názvem „Environmentální deklarace výrobků“ a podařilo se mu, jako jedné z deseti vybraných českých organizací, získat ekologickou certifikaci. Jedná se o mezinárodní environmentální značení služeb nebo výrobků, u nás zakotvené Národním programem environmentálního značení. Certifikace je využitelná i v EU, má význam hlavně pro komunikaci se zákazníky, s veřejností a dodavateli a vede k upevňování vědomí, že lidé dostávají navíc hodnoty, které jsou započteny mimo cenu.

Tato certifikace s názvem „Osvědčení platnosti environmentálního prohlášení o produktu“(„Environmental product declaration“ – EPD)  byla udělena Studiu ARC Elektrotechnickým zkušebním ústavem, na základě  dvouletého prověřování metod vzniku jeho architektonických projektů (řídí se principy celostní architektury) a také životního stylu a způsobu uvažování Studia ARC. Přístup, který respektuje přírodní zákonitosti, odpovědné jednání vůči přírodě, lidem a životnímu prostředí je pro Studio ARC charakteristický.

V České republice existuje tato certifikace v současnosti jako dobrovolný nástroj ověření kvality výrobku nebo poskytovaných služeb z hlediska životního prostředí. Vzhledem k tomu, že ve vyspělých zemích  hraje tento trend  důležitou roli při rozhodování zákazníků, je také v ČR stále více prosazovaný a žádaný.

Spolupracujeme se společností logo_c4f_9, která  se na území celé České republiky  zabývá sběrem, výkupem a ekologickou recyklací použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren. Pomocí sběrných boxů se snaží zjednodušit podmínky recyklace nových materiálů. Vědí totiž, že mnoho lidí od recyklace odrazuje právě složitost a nedostupnost sběrných míst. A narozdíl od konkurence odebíráme i repasované cartridge a tonery!!! To vše je ZDARMA. Proto jsme se rozhodli, že se Studio ARC stane sběrným místem. Našim známým a spolupracovníkům umožňujeme přinést k nám do sběrného boxu prázdné cartridge a tonery.

Od roku 2017 máme v našem studiu nový velkoformátový plotr. Pro tisk výkresů se snažíme využívat z 80% papíry, které “vznikly v souladu se zásadami přírodě blízkého lesního hospodaření”. Viz: Wikipedia

Prospekty a panely