Urbanistická koncepce nové zástavby ekologickými rodinnými domky je navržena do třech velkých uzavřených oválů. Veřejné komunikace s chodníky a zelenými pásy obkružují vždy pět až sedm pozemků. Kruhové uspořádání komunikací podporuje tvorbu sousedských vztahů. Tři obkružující veřejné komunikace mají uprostřed mezi parcelami náměstíčka – prostranství se zelení a dětskými hřišti. Tyto tři středy jsou propojeny pěší komunikací. Tato pěší komunikace prochází z jihovýchodu na severozápad přes celé území v délce 250m. Vytváří tak veřejná intimní prostranství, které podporují tvorbu chráněného vesnického prostředí a umožňují tvorbu sousedských vztahů. Navíc pěší zelené komunikace zvyšují prostupnost krajiny pro člověka i drobné živočichy. Plochy zeleně s přirozeným povrchem mají také funkci retenční. Nízkoenergetické rodinné domky budou mít zelenou střechu. Plochy zeleně i zelené střechy zadržují vodu v krajině a zlepšují mikroklima v celé navržené lokalitě.