Studie – architektonický návrh waldorfské školy a školky

Architektonický návrh waldorfské školy a školky ve městě Reno v Nevadě. Studie vznikla participativním způsobem v úzké spolupráci s učiteli školy. Je přípravou na detailní projekt areálu školy (kampusu). V rámci studie celého areálu si zaměstnanci školy ověřili rozsah projektu a potvrdili zadání pro další fázi projektu. Cílem je realizovat ekologickou stavbu školního areálu s prvky organické trvale udržitelné architektury odpovídající klimatickým podmínkám v Nevadě. Přímé silné letní sluneční světlo a kratší zasněžené periody v zimě pomáhají u navržených staveb odstínit například zastřešené pasáže a přesahy střech podél budov. K udržení příjemné vnitřní teploty pomáhají také zelené rozchodníkové střechy. Charakter celkového uspořádání a tvarosloví budov podporují principy waldorfské pedagogiky.  Detailnější popis tvorby i detailů studie naleznete v průvodních popiskách u obrázků. Obrázky jsou seřazené jako příběh jdoucí zpětně od dokončené studie až po její začátek.

Odkaz na informace o školní kampani pro stavbu areálu nové školy: „Nevada Sage Waldorf School, Acorns to Oaks Campaign – a Campaign to grow on“.

Odkaz na webové stránky školy „Nevada Sage Waldorf School“.

Odkaz na program přednášek Oldřicha Hozmana během pobytu v Nevada Sage Waldorf School.

Související odborné články o architektuře waldorfských škol

Participativní tvorba modelu waldorfské školy a školky jako základ pro architektonický návrh

Model byl tvořen společně s učiteli a rodiči během několika workshopů v květnu, červenci a srpnu 2019. Architektonický návrh areálu waldorfské školy a školky byl tvořen metodou participativního designu.Participativní design pomohl nalézt odpovědi na základní otázky celého uspořádání areálu školy. Společná práce na modelu vedla nakonec ke kolektivní shodě nad zadáním. Před započetím práce na modelu byl společně vytvořen seznam místností a potřebných prostorů. Ty byly v konkrétním měřítku přeneseny na papír a vystřiženy. S vystřiženými místnostmi skupina posouvala po připravené mapě a vytvářela základy tvarů a orientace budov. Teprve potom došlo k práci s tvárnou plastelínou a model začal vznikat prostorově. Tato metoda umělecky pojaté participativní tvorby umožňuje dojít k živým organickým tvarům. Tak jako podporuje waldorfská pedagogika svobodný projev jednotlivce zohledňujícího vědomě svoje okolí, je participativní tvorba výrazem kolektivního ducha skupiny. Následující obrázky jsou příběhem, který zachycuje děj vzniku modelů proti proudu času. Od dokončeného modelu až po začátky hledání variant a přípravu seznamu místností před vlastní společnou tvorbou.

Časosběrné video z participativní tvorby modelu waldorfské školy a školky

Pozorování pozemku před tím, než byl začat architektonický návrh waldorfské školy a školky

Před započetím participativní práce na modelu a před začátkem práce na architektonické studii byl pozemek pečlivě prozkoumán a pozorován. Společně s učiteli a rodiči jsme vnímali světové strany a pohyb slunce po obloze. Pozemek jsme měřili a krokovali. Každý si kreslil do své mapy kde by umístil začátek budov od hranice pozemku. Také jsme modelovali tvary a reliéfy okolních hor viditelných kolem dokola na horizontu. Tak se účastníci společné tvorby vědomě seznámili s kvalitami pozemku a jeho okolí…do tvorby modelu tak vstoupili s prožitkem pozemku.