Sensorium dvanácti smyslů si klade za cíl představit člověku formou hry smysly, které nám nejsou běžně známé, ale jsou důležité pro život moderního člověka. Interaktivní objekt Sensorium tedy nepředstavuje pouze pět běžně známých lidských smyslů (hmat, čich, chuť, zrak a sluch), ale hravou formou rozvíjí také náš životní smysl, smysl pro pohyb, rovnováhu, teplo nebo slovo, stejně jako smysl pro myšlenky druhého člověka a pro Já druhého člověka. Skrze prožívání zážitkových prvků pro každý ze smyslů může každý návštěvník pocítit esenci hlubokého niterného naplnění a vnitřního setkání s jednotlivými smysly. Člověk současnosti tak může formou hry rozvíjet svoje schopnosti.

Průchodem Sensoriem dvanácti smyslů se dá zažít, zjistit a ukázat, co všechno se dá udělat pro rozvoj jednotlivých smyslů. Co se dá rozvíjet pro zdokonalení jejich činnosti. Sensorium dává návštěvníkům možnosti zamyšlení nad složitostí lidské bytosti. Formou hry si může každý vyzkoušet, jaké je pozadí existence našich dvanácti smyslů. Záměrem je poskytnout podněty k vlastnímu rozvoji a k zamyšlení nad prožíváním života.

Autorem „Sensoria dvanácti smyslů člověka“ je Oldřich Hozman a Jiří Wald.

Více informací o expozici v PDF.

  • odkaz na video, záznam z pořadu Folklorika na ČT2 o tesařském řemesle (ze dne 3.6.2017) kde se od 23 minuty pořadu můžete podívat na objekt Sensoria
  • Výstavní expozice „Sensorium dvanácti smyslů člověka“ realizovaná pro workshopovou část výstavy Play v pražské výstavní galerii Mánes. Orbis Pictus Play navštívilo přes 3 miliony lidí.
  • Odezva návštěvníků

Expozice, kde bylo Sensorium vystaveno:

4. 11. 2010 – 20. 2. 2011, Play, Výstavní síň Mánes, Praha (premiéra)

Tvůrčí dílna poznávání dvanácti smyslů člověka

Mým přáním bylo s dětmi vymodelovat plastiku, která by vystihovala typickou náladu dvanácti smyslů. Chtěl jsem s nimi vytvořit společné sochařské dílo, které by v instalaci Sensoria podpořilo zážitek esence každého ze smyslů. Vzniklou plastiku si budou moci návštěvníci Sensoria osahat se zavřenýma očima a více se tak vcítit do esence každého ze smyslů.

Na počátku jsem si nebyl jistý, zda děti úkol zvládnou. O smyslech jsem jim vyprávěl. Když zaslechli, že smyslů můžeme mít více než známe ze školní výuky, začali pozorně poslouchat. O jednotlivých smyslech jsme si povídali a seznamovali jsme se s nimi.

V první polovině tvůrčí dílny modelovali děti náladu jednotlivých smyslů každé samo za sebe. Vnímal jsem u nich překvapující soustředěnost a ponoření do tématu. Když se takto s tématem hlouběji seznámily, mohli jsme přistoupit k vyvrcholení naší společné práce. Vymodeloval jsem s nimi sociální plastiku, kdy se na každé části sochařského díla podíleli všichni. Pochopili, že se musí navzájem citlivě vnímat a navazovat v tvorbě jeden na druhého. A to se podařilo. Ve skupině dětí se vždy objevil jedinec, který měl nápad jak tvarem vyjádřit esenci či gesto jednotlivého smyslu. A ostatní na něj navazovali a základní motiv krok po kroku rozvíjeli. Společně jsme se tak dotkli objektivity v umění skrze jejich hlubokou představivost a inspiraci. Při společné práci s dětmi jsem zažil jejich radost z tvorby a hlubokou schopnost koncentrace a hravosti.

Vzniklé dílo bylo později odlito do bronzu. Je nyní umístěné uprostřed stavby pro 12 smyslů – Sensoria. Návštěvníci plastiku pozorují. Sahají si postupně na 12 částí. Přivírají oči a hádají, který pak se smyslů by mohl každý z 12 dílů představovat…

Oldřich Hozman

4. – 31. 5. 2012, Uměním ke svobodě, Dům U Kamenného zvonu v Praze

sensorium-zvon

Výstavní expozice „Sensorium dvanácti smyslů člověka“ na výstavě Uměním ke svobodě v domě U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Vernisáž se uskutečnila 3.5. 2012 od 18 hodin. Expozice byla doplněna pracemi vzniklých ze spolupráce s dětmi z dětských domovů.

Výstavu nazvanou Uměním ke svobodě, pořádalo občanské sdružení Audabiac v Domě U Kamenného zvonu v Praze. Výstava se uskutečnila od 4. do 31. 5. 2012. Veřejnosti na ní byly představeny výsledky umělecké práce dětí z dětských domovů v tvůrčích dílnách, které pro ně každoročně organizovala společnost Audabiac, i další aktivity sdružení, včetně interaktivních výstav ORBIS PICTUS aneb…

sensorium032

Sociální umění, plastika dvanácti smyslů, kterou realizovali děti z dětských domovů. Každou jednotlivou plastiku modelovali společně ve skupině osmi až deseti dětí ve věku 14 – 16 let. Práce představuje způsob uměleckého vyjádření nálad a pocitů. Děti se po seznámení se s obsahem nauky o dvanácti smyslech soustředily na vyjádření základního charakteru každého ze smyslů do tvaru výtvarně zpracovaného sochařského díla. Významné na této práci je, že skulptury vytvářelo vždy několik tvůrců v jednom časovém období. Museli se vzájemně velmi citlivě vnímat a navazovat jeden na druhého. Tak mohla být vyjádřena podstata, esence každého ze smyslů. Plastika je umístěna uprostřed expozice sensoria dvanácti smyslů. Návštěvníci si mohou sošky osahávat a poslepu hádat, který z nich je který. Výrobek je z bronzu a originál byl ze sochařské hlíny.

14. 6. – 20. 9. 2012, Sinnesrausch v Linci, Rakousko

2012_sensorium_sinnesrausch

Rozsáhlá akce a významná událost v historii projektu, výstava nazvaná Labyrint smyslů (v Rakousku pod názvem Sinnesrausch). Výstava se uskutečnila v hornorakouském Linci, ve významném kulturním centru OÖ Kulturquartier (www.ooekulturquartier.at), a to u příležitosti slavnostního otevření této galerie vznikající spojením renomovaného centra současného výtvarného umění OK Offenes Kulturhaus (www.ok-centrum.at) a přilehlého Landeskulturzentrum Ursulinenhof (www.ursulinenhof.at).

Výstava byla pro veřejnost otevřena od 14. 6. do 20. 9. 2012. Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší výstavní projekt z cyklu ORBIS PICTUS aneb…, v rámci kterého se na ploše více než 6 000 m² představilo šest výstav (Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Leporelohra, Labyrint světla, Golem, PLAY a Sensorium). Záštitu nad výstavou Labyrint smyslů přijal hejtman Horního Rakouska Josef Pühringer, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, primátor partnerského města České Budějovice Juraj Thoma a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Aktuální informace o výstavě najde na www.orbis-pictus.com.

sensorium-linz-2

Sensorium, které bylo součástí této výstavy uvádělo návštěvníky do tématu dvanácti smyslů člověka a zpřístupňilo jim celostní pohled na lidskou bytost. Průvodcem touto problematikou byli kvalifikovaní kustodi, kteří byli u Sensoria přítomni. Objekt byl inspirován naukou o dvanácti smyslech Rudolfa Steinera, zakladatele anthroposofie, a dílem Pansofia J. A. Komenského.

28. 3. – 3. 11. 2013, Vikýře Play, galerie Malostranská beseda, Praha

Výstava Vikýře PLAY byla na jaře 2013 připravena speciálně pro vybrané sály, místnosti a podkroví Malostranské besedy v Praze. Jednalo se o soubor herních podkrovních hnízd, využívajících magického potenciálu půdního prostředí s výhledy na Malostranské náměstí. Atmosféra půdního prostoru v samém srdci Prahy inspirovala k vytvoření tajůplného kabinetu, koncentrujícího souhrn zážitků pro všechny smysly.

1. 5. 2014 – 28. 2. 2015, PLAY Broumovsko, Zámek Adršpach

20. 5. – 18. 9. 2016, ORBIS PICTUS PLAY Zlín, Zámecká galerie Zlín