Sensorium dvanácti smyslů si klade za cíl představit člověku formou hry smysly, které nám nejsou běžně známé, ale jsou důležité pro život moderního člověka. Interaktivní objekt Sensorium tedy nepředstavuje pouze pět běžně známých lidských smyslů (hmat, čich, chuť, zrak a sluch), ale hravou formou rozvíjí také náš životní smysl, smysl pro pohyb, rovnováhu, teplo nebo slovo, stejně jako smysl pro myšlenky druhého člověka a pro Já druhého člověka. Skrze prožívání zážitkových prvků pro každý ze smyslů může každý návštěvník pocítit esenci hlubokého niterného naplnění a vnitřního setkání s jednotlivými smysly. Člověk současnosti tak může formou hry rozvíjet svoje schopnosti.

Průchodem Sensoriem dvanácti smyslů se dá zažít, zjistit a ukázat, co všechno se dá udělat pro rozvoj jednotlivých smyslů. Co se dá rozvíjet pro zdokonalení jejich činnosti. Sensorium dává návštěvníkům možnosti zamyšlení nad složitostí lidské bytosti. Formou hry si může každý vyzkoušet, jaké je pozadí existence našich dvanácti smyslů. Záměrem je poskytnout podněty k vlastnímu rozvoji a k zamyšlení nad prožíváním života.

Autorem „Sensoria dvanácti smyslů člověka“ je Oldřich Hozman a Jiří Wald.

Více informací o expozici v PDF.

  • odkaz na video, záznam z pořadu Folklorika na ČT2 o tesařském řemesle (ze dne 3.6.2017) kde se od 23 minuty pořadu můžete podívat na objekt Sensoria
  • Výstavní expozice „Sensorium dvanácti smyslů člověka“ realizovaná pro workshopovou část výstavy Play v pražské výstavní galerii Mánes. Orbis Pictus Play navštívilo přes 3 miliony lidí.
  • Odezva návštěvníků

Expozice, kde bylo Sensorium vystaveno:

4. 11. 2010 – 20. 2. 2011, Play, Výstavní síň Mánes, Praha (premiéra)

Kreative Werkstatt zur Erkundung der zwölf menschlichen Sinne. 

Mein Wunsch war es mit den Kindern eine Plastik zu modellieren, welche die typische Laune der zwölf Sinne wiedergeben würde. Ich wollte zusammen mit ihnen ein Kunstwerk machen. Eine Skulptur, welche in der Installation des Sensoriums das Erlebnis der Essenz jeden Sinnes stärken würde. Die erstellte Plastik werden die Besucher des Sensoriums mit geschlossenen Augen fühlen können und sich dadurch mehr in die Essenz von jedem einzelnen Sinn einfühlen können.

Am Anfang war ich mir nicht sicher, dass die Kinder die Aufgabe schaffen werden. Ich habe ihnen von den Sinnen erzählt. Wenn sie gehört haben, dass wir mehr Sinne haben als wir aus der Schule kennen, wurden sie aufmerksam. Wir haben über die einzelnen Sinne diskutiert und sie näher kennengelernt.

In der ersten Hälfte der kreativen Werkstatt modellierten die Kinder die Laune der einzelnen Sinne für sich. Ich sah bei ihnen überraschende Konzentration und Interesse für das Thema. Wenn sie so das Thema tiefer kennengelernt haben, konnten wir zu dem Höhepunkt unserer Zusammenarbeit treten. Ich habe mit ihnen eine Plastik modelliert, wo sich jeder an jedem Teil beteiligt hat. Sie haben verstanden, dass  sie sich gegenseitig warnehmen müssen um an die Arbeit von dem anderen anknüpfen zu können. Und das ist gelungen. In der Gruppe von Kindern gab es immer jemanden, wer eine Idee hatte, wie durch eine Form die Essenz oder Geste des Sinnes darzustellen. Die anderen haben die Arbeit fortgesetzt und das Grundmotiv Schritt zu Schritt weiterentwickelt. Zusammen kamen wir so zu der Objektivität in der Kunst durch ihr Vorstellungsvermögen und Inspiration. Bei der gemeinsamen Arbeit mit den Kindern haben ich ihre hohe Konzentration aber auch Lust erlebt.

Das entstandene Kunstwerk wurde später in Bronze gegossen. Es steht nun in der Mitte des Gebäudes für die zwölf Sinne – Sensoria. Die Besucher beobachten die Plastik. Sie tasten nach und nach die zwölf Teile ab. Sie schließen die Augen und raten, welches der Sinne könnte jedes der zwölf Teile darstellen….

Oldřich Hozman

4. – 31. 5. 2012, Uměním ke svobodě, Dům U Kamenného zvonu v Praze

sensorium-zvon

Výstavní expozice „Sensorium dvanácti smyslů člověka“ na výstavě Uměním ke svobodě v domě U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Vernisáž se uskutečnila 3.5. 2012 od 18 hodin. Expozice byla doplněna pracemi vzniklých ze spolupráce s dětmi z dětských domovů.

Výstavu nazvanou Uměním ke svobodě, pořádalo občanské sdružení Audabiac v Domě U Kamenného zvonu v Praze. Výstava se uskutečnila od 4. do 31. 5. 2012. Veřejnosti na ní byly představeny výsledky umělecké práce dětí z dětských domovů v tvůrčích dílnách, které pro ně každoročně organizovala společnost Audabiac, i další aktivity sdružení, včetně interaktivních výstav ORBIS PICTUS aneb…

sensorium032

Sociální umění, plastika dvanácti smyslů, kterou realizovali děti z dětských domovů. Každou jednotlivou plastiku modelovali společně ve skupině osmi až deseti dětí ve věku 14 – 16 let. Práce představuje způsob uměleckého vyjádření nálad a pocitů. Děti se po seznámení se s obsahem nauky o dvanácti smyslech soustředily na vyjádření základního charakteru každého ze smyslů do tvaru výtvarně zpracovaného sochařského díla. Významné na této práci je, že skulptury vytvářelo vždy několik tvůrců v jednom časovém období. Museli se vzájemně velmi citlivě vnímat a navazovat jeden na druhého. Tak mohla být vyjádřena podstata, esence každého ze smyslů. Plastika je umístěna uprostřed expozice sensoria dvanácti smyslů. Návštěvníci si mohou sošky osahávat a poslepu hádat, který z nich je který. Výrobek je z bronzu a originál byl ze sochařské hlíny.

14. 6. – 20. 9. 2012, Sinnesrausch v Linci, Rakousko

2012_sensorium_sinnesrausch

Rozsáhlá akce a významná událost v historii projektu, výstava nazvaná Labyrint smyslů (v Rakousku pod názvem Sinnesrausch). Výstava se uskutečnila v hornorakouském Linci, ve významném kulturním centru OÖ Kulturquartier (www.ooekulturquartier.at), a to u příležitosti slavnostního otevření této galerie vznikající spojením renomovaného centra současného výtvarného umění OK Offenes Kulturhaus (www.ok-centrum.at) a přilehlého Landeskulturzentrum Ursulinenhof (www.ursulinenhof.at).

Výstava byla pro veřejnost otevřena od 14. 6. do 20. 9. 2012. Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší výstavní projekt z cyklu ORBIS PICTUS aneb…, v rámci kterého se na ploše více než 6 000 m² představilo šest výstav (Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Leporelohra, Labyrint světla, Golem, PLAY a Sensorium). Záštitu nad výstavou Labyrint smyslů přijal hejtman Horního Rakouska Josef Pühringer, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, primátor partnerského města České Budějovice Juraj Thoma a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Aktuální informace o výstavě najde na www.orbis-pictus.com.

sensorium-linz-2

Sensorium, které bylo součástí této výstavy uvádělo návštěvníky do tématu dvanácti smyslů člověka a zpřístupňilo jim celostní pohled na lidskou bytost. Průvodcem touto problematikou byli kvalifikovaní kustodi, kteří byli u Sensoria přítomni. Objekt byl inspirován naukou o dvanácti smyslech Rudolfa Steinera, zakladatele anthroposofie, a dílem Pansofia J. A. Komenského.

28. 3. – 3. 11. 2013, Vikýře Play, galerie Malostranská beseda, Praha

Výstava Vikýře PLAY byla na jaře 2013 připravena speciálně pro vybrané sály, místnosti a podkroví Malostranské besedy v Praze. Jednalo se o soubor herních podkrovních hnízd, využívajících magického potenciálu půdního prostředí s výhledy na Malostranské náměstí. Atmosféra půdního prostoru v samém srdci Prahy inspirovala k vytvoření tajůplného kabinetu, koncentrujícího souhrn zážitků pro všechny smysly.

1. 5. 2014 – 28. 2. 2015, PLAY Broumovsko, Schloss Adršpach

20. 5. – 18. 9. 2016, ORBIS PICTUS PLAY Zlín, Schlossgalerie Zlín