Sensorium dvanácti smyslů si klade za cíl představit člověku formou hry smysly, které nám nejsou běžně známé, ale jsou důležité pro život moderního člověka. Interaktivní objekt Sensorium tedy nepředstavuje pouze pět běžně známých lidských smyslů (hmat, čich, chuť, zrak a sluch), ale hravou formou rozvíjí také náš životní smysl, smysl pro pohyb, rovnováhu, teplo nebo slovo, stejně jako smysl pro myšlenky druhého člověka a pro Já druhého člověka. Skrze prožívání zážitkových prvků pro každý ze smyslů může každý návštěvník pocítit esenci hlubokého niterného naplnění a vnitřního setkání s jednotlivými smysly. Člověk současnosti tak může formou hry rozvíjet svoje schopnosti.

Průchodem Sensoriem dvanácti smyslů se dá zažít, zjistit a ukázat, co všechno se dá udělat pro rozvoj jednotlivých smyslů. Co se dá rozvíjet pro zdokonalení jejich činnosti. Sensorium dává návštěvníkům možnosti zamyšlení nad složitostí lidské bytosti. Formou hry si může každý vyzkoušet, jaké je pozadí existence našich dvanácti smyslů. Záměrem je poskytnout podněty k vlastnímu rozvoji a k zamyšlení nad prožíváním života.

Autorem “Sensoria dvanácti smyslů člověka” je Oldřich Hozman a Jiří Wald.

Více informací o expozici v PDF.

  • odkaz na video, záznam z pořadu Folklorika na ČT2 o tesařském řemesle (ze dne 3.6.2017) kde se od 23 minuty pořadu můžete podívat na objekt Sensoria
  • Výstavní expozice “Sensorium dvanácti smyslů člověka” realizovaná pro workshopovou část výstavy Play v pražské výstavní galerii Mánes. Orbis Pictus Play navštívilo přes 3 miliony lidí.
  • Odezva návštěvníků

Expozice, kde bylo Sensorium vystaveno:

4. 11. 2010 – 20. 2. 2011, Play, Výstavní síň Mánes, Praha (premiéra)

A creative workshop aimed at learning the twelve senses of a man

My wish was to model a sculpture, along with the children, which would capture the typical mood of the twelve senses. I wanted to create a common sculpture with them, which would support the experience of the essence of each of the senses within the Sensorium installation. The Sensorium’s visitors will be allowed to touch the resulting sculpture with their eyes closed and feel the essence of each of the senses.

In the beginning, I was not sure if the children could handle the task. I told them about the senses. When they heard that we could have more senses than we know from school lessons, they began to listen carefully. We talked about the different senses and we became acquainted with them.

In the first half of the creative workshop, the children modelled the moods of the individual senses individually. I felt their surprising concentration and submergence in the theme. When they became more acquainted with the subject, we could come to the culmination of our joint work. I modelled a social sculpture with them, when everyone was involved in every part of the sculpture. They understood that they must sensitively perceive and follow one another. And that’s what happened. In the group of children, there was always an individual who had an idea of how to express the essence or the gesture of the individual meaning by a shape. And the others followed up on it and developed the basic theme step by step. Together we touched objectivity in art through their deep imagination and inspiration. When working together with children, I have enjoyed their joy from the creation itself and the deep ability to concentrate and play.

The work was later cast into bronze. It is now located in the middle of the building for 12 sensors – the Sensorium. Visitors observe the sculpture. They subsequently touch the 12 parts. They close their eyes and guess, which of the senses could each of the 12 parts represent …

Oldrich Hozman

4. – 31. 5. 2012, Uměním ke svobodě, Dům U Kamenného zvonu v Praze

sensorium-zvon

Výstavní expozice “Sensorium dvanácti smyslů člověka” na výstavě Uměním ke svobodě v domě U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Vernisáž se uskutečnila 3.5. 2012 od 18 hodin. Expozice byla doplněna pracemi vzniklých ze spolupráce s dětmi z dětských domovů.

Výstavu nazvanou Uměním ke svobodě, pořádalo občanské sdružení Audabiac v Domě U Kamenného zvonu v Praze. Výstava se uskutečnila od 4. do 31. 5. 2012. Veřejnosti na ní byly představeny výsledky umělecké práce dětí z dětských domovů v tvůrčích dílnách, které pro ně každoročně organizovala společnost Audabiac, i další aktivity sdružení, včetně interaktivních výstav ORBIS PICTUS aneb…

sensorium032

Sociální umění, plastika dvanácti smyslů, kterou realizovali děti z dětských domovů. Každou jednotlivou plastiku modelovali společně ve skupině osmi až deseti dětí ve věku 14 – 16 let. Práce představuje způsob uměleckého vyjádření nálad a pocitů. Děti se po seznámení se s obsahem nauky o dvanácti smyslech soustředily na vyjádření základního charakteru každého ze smyslů do tvaru výtvarně zpracovaného sochařského díla. Významné na této práci je, že skulptury vytvářelo vždy několik tvůrců v jednom časovém období. Museli se vzájemně velmi citlivě vnímat a navazovat jeden na druhého. Tak mohla být vyjádřena podstata, esence každého ze smyslů. Plastika je umístěna uprostřed expozice sensoria dvanácti smyslů. Návštěvníci si mohou sošky osahávat a poslepu hádat, který z nich je který. Výrobek je z bronzu a originál byl ze sochařské hlíny.

14. 6. – 20. 9. 2012, Sinnesrausch v Linci, Rakousko

2012_sensorium_sinnesrausch

Rozsáhlá akce a významná událost v historii projektu, výstava nazvaná Labyrint smyslů (v Rakousku pod názvem Sinnesrausch). Výstava se uskutečnila v hornorakouském Linci, ve významném kulturním centru OÖ Kulturquartier (www.ooekulturquartier.at), a to u příležitosti slavnostního otevření této galerie vznikající spojením renomovaného centra současného výtvarného umění OK Offenes Kulturhaus (www.ok-centrum.at) a přilehlého Landeskulturzentrum Ursulinenhof (www.ursulinenhof.at).

Výstava byla pro veřejnost otevřena od 14. 6. do 20. 9. 2012. Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší výstavní projekt z cyklu ORBIS PICTUS aneb…, v rámci kterého se na ploše více než 6 000 m² představilo šest výstav (Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Leporelohra, Labyrint světla, Golem, PLAY a Sensorium). Záštitu nad výstavou Labyrint smyslů přijal hejtman Horního Rakouska Josef Pühringer, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, primátor partnerského města České Budějovice Juraj Thoma a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Aktuální informace o výstavě najde na www.orbis-pictus.com.

sensorium-linz-2

Sensorium, které bylo součástí této výstavy uvádělo návštěvníky do tématu dvanácti smyslů člověka a zpřístupňilo jim celostní pohled na lidskou bytost. Průvodcem touto problematikou byli kvalifikovaní kustodi, kteří byli u Sensoria přítomni. Objekt byl inspirován naukou o dvanácti smyslech Rudolfa Steinera, zakladatele anthroposofie, a dílem Pansofia J. A. Komenského.

28. 3. – 3. 11. 2013, Vikýře Play, galerie Malostranská beseda, Praha

Výstava Vikýře PLAY byla na jaře 2013 připravena speciálně pro vybrané sály, místnosti a podkroví Malostranské besedy v Praze. Jednalo se o soubor herních podkrovních hnízd, využívajících magického potenciálu půdního prostředí s výhledy na Malostranské náměstí. Atmosféra půdního prostoru v samém srdci Prahy inspirovala k vytvoření tajůplného kabinetu, koncentrujícího souhrn zážitků pro všechny smysly.

May 5.,2014 –  February 28, 2015, PLAY Broumovsko, Chateau Adršpach

May 20 – September 18, 2016, ORBIS PICTUS PLAY Zlín, Chateau Gallery