Prameny a proudy, rozhlasový pořad ČRo 3

Člověk není ostrov: Když prostor mluví. Pořad je věnován celostní architektuře, která se zabývá harmonií vztahů mezi člověkem, stavbami a krajinou. S architektem Oldřichem Hozmanem hovoří Teresie Bečková,  ČRo 3 – Vltava.