Přednáška Oldřicha Hozmana „Principy utváření prostředí podporující pedagogiku 20.3. 2024 a workshop „Tvorba dveří do třídy“ 5. – 7.4. 2024

Přednáška na téma tvorby školního prostředí.

Když porozumíme, jak působí na děti i dospělé plasticky a živě umělecky utvářené stavby škol, pak dojde postupně k jejich zásadnějším proměnám. Aby mohl tento impulz vstoupit do vůle, je třeba postupně vypracovat zalíbení a touhu k propracovaným uměleckým formám staveb a užitého umění. To je možné skrze postupné vzdělávání v organické architektuře a plastických uměleckých oborech, jako je například modelování, řezbářství, práce s kamenem a s kovy.

Proto bych vás rád v sérii seminářů, přednášek a workshopů seznámil s vlastnostmi architektury a prostředí, které výchově ve waldorfských školách pomáhají. Jeden ze základních kamenů výchovy ve waldorfských školách je, aby si žák prožil správné zařazení člověka jako bytosti mezi kvality ducha a země. Jedním z nástrojů prohloubení prožitků je umělecké vyučování a umělecky utvářené stavby a jejich okolí. Jak těmto prožitkům pomáhat při utváření prostředí školy bude obsahem této přednášky. V úvodu si řekneme, jaké lidské úkony mají souvislost s působením duchových sil v záměru stavby. Dále se budu věnovat konkrétním viditelným vlastnostem architektury škol vyjadřujícím vztah k duchu a k vývojovým vlastnostem dítěte. V další části přednášky popíši, jak v architektuře zažíváme to, co vnímáme jako lidské. V závěru bude pojednání o zažívání a působení zemských kvalit a o přírodních stavebních materiálech.

Podrobné informace najdete na zobrazeném letáčku.

Plakát ke stažení v pdf (401 kB)

Jako navazující bude 5. – 7.4. 2024 workshop utváření vstupních dveří do třídy waldorfské školy.

Na společném wokshopu budeme participativně tvořit návrh vstupních dveří do třídy. Workshop je přednostně určen pro pedagogy a rodiče dětí waldorfské školy na Dědině v Praze 6.

Plakát v pdf si můžete stáhnout zde (209 kB)

Plastické goetheanistické umění, seminář modelování 22. – 24.3. 2024

 

Umělecký seminář modelování organických tvarů.

Cílem semináře je naučit se modelovat jemné přechody mezi organickými tvary. Například mezi zaoblenými dutými plochami a zaoblenými vypouklými plochami. Dalším z cílů je uměleckou činností posílit svojí vůli a sebedůvěru. Goetheanistické umění souvisí s waldorfskou pedagogikou. Jedním z jeho principů je například postupná proměna tvaru v tvar, který se z něj vyvíjí. Je to proměna tvarů, tak zvaná metamorfóza tvarů. Tento způsob tvorby umožňuje prožít časový zážitek v uměleckém díle. Takové umělecké prožívání stimuluje celého člověka. Umožňuje mu plně se do uměleckého díla ponořit a duševně s ním být propojený. A to jak tvůrci, tak pozorovateli. Cílem naší umělecké práce bude probudit v sobě zalíbení k těmto organickým tvarům. Naučit se je modelovat. Posílit v sobě chtění být v budoucnu obklopen krásnými tvary goetheanistického umění a architektury. Cílem je, abychom v budoucnu byli obklopeni takto živě utvářenou architekturou.

Metody umělecké práce na semináři spočívají především v posílení tzv. éterné a duševně-duchovní úrovně člověka. Důležitou složkou práce je kultivace jemné motoriky a schopností pečlivě modelovat na sebe navazující plynulé tvary.  Je to tak zvaná goetheanistická umělecká práce. Tato umělecká práce vytváří porozumění pro základní tvary a síly působící v přírodě. Na úrovni duševní dává zažít vnoření do uměleckých procesů. Pro oblast éterného těla (vitální tělo) přináší zážitek rozproudění látkové výměny. Na fyzické úrovni kultivuje a učí dovednost a schopnosti pečlivě tvarovat. Po absolvování série několika víkendových seminářů a nabytí zkušeností, otvírá možnost začít pracovat i s jinými materiály (například se dřevem nebo s kamenem). Semináře jsou dvakrát ročně a do série seminářů je možné přistoupit kdykoliv.

Záměrem je naučit účastníky seminářů pracovat s uměleckými díly tak, aby byly živě utvářené a mohly být také součástí architektury. Podobně jako je waldorfská pedagogika zážitková a oslovuje celého člověka, je i architektura waldorfských škol budovaná směrem k hlubšímu uměleckému prožitku z prostředí. Cílem seminářů je naučit se tento způsob uměleckého utváření a v budoucnu jej použít při budování nových školních staveb. Konkrétně to mohou být například umělecké reliéfy na stěnách nebo celé tvary organicky tvarovaných budov nebo také živé proměňující se tvary oken a dveří.

Obsahem je práce se základními goetheanistickými tvary. Je to procvičování dutých a vypouklých forem, a přechody mezi nimi. Na úvod modelujeme proměnu tvarů od plné koule až po dutou kouli. Mezi těmito dvěma polaritami jsou všechny tvary od zakulacených plných tvarů, které se postupně zplošťují. A potom se z plochy zase začínají uzavírat, prohlubovat až k úplně uzavřenému tvaru duté koule jen s malým otvorem nahoře. Důležité je, naučit se mít cit pro postupnou změnu mezi jednotlivými fázemi proměny tvarů a také hlídat proporce mezi nimi navzájem.

Na semináři se nejenom něco nového naučíte, ale také si duševně odpočinete. Některé části modelování jsou prováděny poslepu nebo mlčky. Abychom se dokázali lépe vcítit do vznikajících tvarů. Účast na semináři a proces modelování působí také dobře na látkovou výměnu a prohřívá celý organismus.

Podrobné informace k přihlášení najdete na zobrazeném letáčku.

Plakát ke stažení v pdf (401 kB)

Rozhovor a fotografie z minulého semináře modelování si můžete přečíst a prohlédnout zde.

Kniha „Architekt Oldrich Hozman, život a dílo“. Autor Jörg Hermann Schröder.

Oldřich Hozman navrhuje a vyvíjí výjimečné interiéry, zahrady a domy. Tato biografie chce dát nahlédnout do jeho života, způsobu jeho práce, jeho všestranných schopností a důsledného úsilí o cestu, kterou jde: vytvářet lidské a kulturní prostředí z předobrazu, který chápe vývoj člověka jako součásti jeho životního prostředí. Autor, Jörg Hermann Schröder.

Anaelis Sophia Verlag, doručitelné do 2 – 5 dnů. (v německém jazyce)

O principech architektury waldorfských škol a formujícím vlivu prostředí na zdravou výchovu. Video – přednáška.

Všechny moc zdravím, ráda bych vás touto cestou pozvala na online přednášku pana architekta Oldřicha Hozmana.

Sledovat video na Youtube

Vysílalo se živě z pardubické základní waldorfské školy o principech architektury waldorfských škol a také o formujícím vlivu prostředí na zdravou výchovu.

Přednáška proběhla 26. 11. 2020 od 17h. Odkaz na připojení najdete na https://youtu.be/XTcJ_1brFXw

Jedná se o premiéru a budeme rádi za každý podnět k diskuzi či pokračování.

S úctou,

Aneta Jelínková, a.aneta(zavináč)seznam.cz

člen rady Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích, z. s.

 

architektura waldorfských škol

Formující vliv prostředí ve zdravé výchově a principy architektury waldorfských škol

Živá architektura, rozhovor Mgr. Alžběty Šorfové s Oldřichem Hozmanem v internetové televizi Cesty k sobě.

Živá architektura, akad. arch. Oldřich Hozman

Plastické goetheanistické umění, seminář modelování 6. – 8.10.2023

Na obrázku je pohled do třídy v které probíhá seminář modelování. V popředí je vidět vymodelovanou řadu tvarů od plné koule přes plochu k duté kouli. Posluchači si procvičují modelováním s hlínou přechody mezi těmito tvary.

Plastické goetheanistické umění

 

Umělecký seminář modelování organických tvarů.

Cílem semináře je naučit se modelovat jemné přechody mezi organickými tvary. Například mezi zaoblenými dutými plochami a zaoblenými vypouklými plochami. Dalším z cílů je uměleckou činností posílit svojí vůli a sebedůvěru. Goetheanistické umění souvisí s waldorfskou pedagogikou. Jedním z jeho principů je například postupná proměna tvaru v tvar, který se z něj vyvíjí. Je to proměna tvarů, tak zvaná metamorfóza tvarů. Tento způsob tvorby umožňuje prožít časový zážitek v uměleckém díle. Takové umělecké prožívání stimuluje celého člověka. Umožňuje mu plně se do uměleckého díla ponořit a duševně s ním být propojený. A to jak tvůrci, tak pozorovateli. Cílem naší umělecké práce bude probudit v sobě zalíbení k těmto organickým tvarům. Naučit se je modelovat. Posílit v sobě chtění být v budoucnu obklopen krásnými tvary goetheanistického umění a architektury. Cílem je, abychom v budoucnu byli obklopeni takto živě utvářenou architekturou.

Metody umělecké práce na semináři spočívají především v posílení tzv. éterné a duševně-duchovní úrovně člověka. Důležitou složkou práce je kultivace jemné motoriky a schopností pečlivě modelovat na sebe navazující plynulé tvary.  Je to tak zvaná goetheanistická umělecká práce. Tato umělecká práce vytváří porozumění pro základní tvary a síly působící v přírodě. Na úrovni duševní dává zažít vnoření do uměleckých procesů. Pro oblast éterného těla (vitální tělo) přináší zážitek rozproudění látkové výměny. Na fyzické úrovni kultivuje a učí dovednost a schopnosti pečlivě tvarovat. Po absolvování série několika víkendových seminářů a nabytí zkušeností, otvírá možnost začít pracovat i s jinými materiály (například se dřevem nebo s kamenem). Semináře jsou dvakrát ročně a do série seminářů je možné přistoupit kdykoliv.

Záměrem je naučit účastníky seminářů pracovat s uměleckými díly tak, aby byly živě utvářené a mohly být také součástí architektury. Podobně jako je waldorfská pedagogika zážitková a oslovuje celého člověka, je i architektura waldorfských škol budovaná směrem k hlubšímu uměleckému prožitku z prostředí. Cílem seminářů je naučit se tento způsob uměleckého utváření a v budoucnu jej použít při budování nových školních staveb. Konkrétně to mohou být například umělecké reliéfy na stěnách nebo celé tvary organicky tvarovaných budov nebo také živé proměňující se tvary oken a dveří.

Obsahem je práce se základními goetheanistickými tvary. Je to procvičování dutých a vypouklých forem, a přechody mezi nimi. Na úvod modelujeme proměnu tvarů od plné koule až po dutou kouli. Mezi těmito dvěma polaritami jsou všechny tvary od zakulacených plných tvarů, které se postupně zplošťují. A potom se z plochy zase začínají uzavírat, prohlubovat až k úplně uzavřenému tvaru duté koule jen s malým otvorem nahoře. Důležité je, naučit se mít cit pro postupnou změnu mezi jednotlivými fázemi proměny tvarů a také hlídat proporce mezi nimi navzájem.

Na semináři se nejenom něco nového naučíte, ale také si duševně odpočinete. Některé části modelování jsou prováděny poslepu nebo mlčky. Abychom se dokázali lépe vcítit do vznikajících tvarů. Účast na semináři a proces modelování působí také dobře na látkovou výměnu a prohřívá celý organismus.

Podrobné informace k přihlášení najdete na zobrazeném letáčku.

Plakát ke stažení v pdf (396 kB)

Principy architektury waldorfských školek a škol, přednáška 21.10.2023

Principy architektury waldorfských školek a škol.

Veřejná přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana na téma vlivu školních budov na vzdělávání a výchovu.

Detailní informace jsou na zobrazeném letáčku. Nebo si jej můžete stáhnout v pdf (236 kB) zde.

Principy utváření prostředí podporujícího pedagogiku. Vlastnosti staveb waldorfských škol – 31.5.2022

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se koná 31.5.2022 od 18.00 do 20.00 hod v zážitkovém a vzdělávacím centrum Horní Mlýn Chotěboř, Horní Mlýn 539, Chotěboř (info: https://www.sprsv.cz/kalendar/ nebo https://www.sprsv.cz/areal-horni-mlyn/)

Pořádá: Klub Šalamounek – Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s.

Informace: Jana Motlová (koordinátor Klubu Šalamounek), tel.: 778 020 940

akad. arch. Oldřich Hozman: Organická architektura – 21.4. 2022

Co je to organická a co celostní architektura? Jakými principy se řídí? Jaké materiály a konstrukce se používají ve zdravých stavbách? Ukázky a příklady realizovaných staveb ak. arch. Oldřicha Hozmana.

Přednáška se konná ve čtvrtek 21.4. 2022 od 18.00 – 21.00 h, vstupné 290,- Kč.

Informace, kontakt a rezervace (max. 20 posluchačů):   Stanislav Kovář, +420 604 602 97, aspektrum (at) volny.cz

místo konnání: Centrum Měsíčnice, přírodní zahrada Rudolfov, Polní ul. 9, 373 71 Rudolfov (u Českých Budějovic)

Principy celostní architektury – 8.4.2022

V pátek  8 . dubna  2022,
akad. arch. Oldřich Hozman, formou přednášky představí profesní využití svých dlouholetých zkušeností s posvátnou geometrií, geomantií, feng shui, bau biologií a přírodních řemeslných technik v architektuře.
Sejdeme  se v 17 h  ve výstavním prostoru obce Ostrov u Tochovic, 262 72 Ostrov.
Vstup  volný.

Přednáška se uskuteční v rámci výstavy: Cesta krajinou, umění (v) prostoru