„Goetheanistické umění a morální působení architektury“, přednáška akad.arch. Oldřicha Hozmana 13.7.2024 v Semilech

Přednáška se koná 13.7.2024 od 19:30 v divadelním sále městské radnice Semily, Husova 82. Témata přednášky: Souvislosti vývoje lidského vědomí a vývoje architektury. Jaký charakter umění a principy architektury jsou vhodné pro první a druhé sedmiletí dítěte? Co podporuje výchovné procesy při tvorbě prostředí? Hygienické a terapeutické kvality při tvorbě a užívání architektury.

Ukázky z projektů škol a mateřských školek.

Program konference: www.awms.cz/letni-akademie

interiéry a exteriéry prostředí waldorfských škol a školek

Letáček v pdf (244 kB)