O principech architektury waldorfských škol a formujícím vlivu prostředí na zdravou výchovu. Video – přednáška.

Všechny moc zdravím, ráda bych vás touto cestou pozvala na online přednášku pana architekta Oldřicha Hozmana.

Sledovat video na Youtube

Vysílalo se živě z pardubické základní waldorfské školy o principech architektury waldorfských škol a také o formujícím vlivu prostředí na zdravou výchovu.

Přednáška proběhla 26. 11. 2020 od 17h. Odkaz na připojení najdete na https://www.waldorfpardubice.cz/filmy-o-waldorfu

Jedná se o premiéru a budeme rádi za každý podnět k diskuzi či pokračování.

S úctou,

Aneta Jelínková, a.aneta(zavináč)seznam.cz

člen rady Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích, z. s.

 

architektura waldorfských škol

Formující vliv prostředí ve zdravé výchově a principy architektury waldorfských škol

Živá architektura, rozhovor Mgr. Alžběty Šorfové s Oldřichem Hozmanem v internetové televizi Cesty k sobě.

Živá architektura, akad. arch. Oldřich Hozman

Kniha „Architekt Oldrich Hozman, život a dílo“. Autor Jörg Hermann Schröder.

Oldřich Hozman navrhuje a vyvíjí výjimečné interiéry, zahrady a domy. Tato biografie chce dát nahlédnout do jeho života, způsobu jeho práce, jeho všestranných schopností a důsledného úsilí o cestu, kterou jde: vytvářet lidské a kulturní prostředí z předobrazu, který chápe vývoj člověka jako součásti jeho životního prostředí. Autor, Jörg Hermann Schröder.

Anaelis Sophia Verlag, doručitelné do 2 – 5 dnů. (v německém jazyce)

Komentovaná prohlídka rodinného domu ve formátu 360

Pojďte si prohlédnout dům s hliněnými omítkami a pecí.

Procházka domem z přírodních materiálů…

Galerii projektu najdete zde.

Rodinný dům v Nebušicích

Nízkoenergetický rodinný dům. 

Zděná stavba s 25 cm silným prodyšným zateplením. V domě jsou příčky z nepálených cihel a hliněné omítky. Přáním klienta bylo navrhnout dům s měkkými zaoblenými tvary a inspirovat se principy feng shui. Esteticky šlo o dosažení jednotného stylu tvarů i materiálů. Na fasádách i v interiérech domu jsou viditelné dřevěné části. Venkovní stříška nad hlavním vstupem a venkovní přístřešek před jižní fasádou tvoří tesařsky do detailu propracované řemeslo a do detailu propracované tesařské spoje. V projektu byly zohledněny principy zdravého bydlení, tak zvaná baubiologie (nauka o zdravém bydlení a zdravých materiálech). Proto je velká část domu ze dřeva. Dům má například celodřevěné stropy a krovy. Vnitřní příčky jsou hrázděné a vyzděné nepálenými cihlami. Základová deska neobsahuje ocel ale polypropylénovou rozptýlenou výztuž. Tak je zajištěno, že domem může procházet neporušené přirozené geomagnetické pole země.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá…

Vizualizace

Rodinný dům v Chrustenicích

Nízkoenergetický rodinný domek v Chrustenici obsahuje principy geomantie a feng shui. Hlavní stavba i přístavba s WC a kotelnou má energeticky úsporný ucelený tvar. Proporce půdorysů a výšky konstrukcí domu vycházejí ze sakrální geometrie čtverce a kruhu. Umístění a funkce místností v domě souvisí s pohybem Slunce po obloze. Na jižní straně jsou obytné místnosti. Na severní a západní straně jsou umístěny technické a podpůrné prostory. Uspořádání dispozice tak využívá tzv. pasívní solární zisky. Uprostřed domu je umístěna kombinovaná kachlová pec s kamny. Interiérové teplo je v chladném období akumulováno do vnitřních příček postavených z nepálených cihel a vnitřních hliněných omítek.

Související články

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Geomantie a tvorba prostředí

Na začátku stavby jsme společně s majiteli oslavili položení základního kamene stavby. Je to tradiční způsob jak navázat spolupráci s elemtárními bytostmi místa. Je to oslavný rituál, jak být v souladu s jemnými energiemi tzv. vědomí místa (duše místa). Každý člověk vytváří svým jednáním a novými záměry nové vztahy s elementárními bytostmi. Položení základního kamene je akt, kdy se majitelé spojují s nápomocnými bytostmi, které jim budou v životě v tomto domě pomáhat.  Rituál položení základního kamene jsme slavili společně s dětmi a příbuznými majitelů. Základní kámen je uložen hluboko pod podlahou domu. Během jeho pokládání byl symbolicky zasypán zemí, pokropen vodou, ovoněn dýmem vonné tyčinky a osvícen plamenem svíčky. Zazněly oslavné verše pro místo a poděkování všem bytostem spojených s místem. Od dokončení domu již uběhlo několik let. Dodnes jsou majitelé šťastní a v domě se jim dobře bydlí.

Ze stavby

south view on the family house

Rodinný dům v Lánech

Projekt nízkoenergetického rodinného domu v Lánech. Dřevostavba ekologického rodinného domu z přírodních stavebních materiálů. Tvar domu vznikl při vytváření modelu ze sochařské hlíny. Byla tak živě zachycena představa klienta o budoucím tvaru domu. Stavba je svojí širší stranou orientovaná na jih. Přijímá tak solární zisky okny i solárními kolektory. Projekt obsahuje inspiraci naukou fenfg shui. Opírá se také o jemný geomantický průzkum pozemku. Základní myšlenkou bylo vytvořit zdravý dům s vysokou mírou umělecky zpracovaných detailů.

Dokončený dům

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá…

Geomantie

K pozemku jsme společně s majitelem od začátku přistupovali s vnitřní pokorou a úctou. Když majitel pozemek koupil, uskutečnili jsme oslavu vymezení místa. Pozemek jsme po jeho hranici obešli a hranici jsme vysypali solí a pokropili vodou. Elementární vědomí místa se tak spojuje s novým majitelem. Sůl čistí jemné energie a díky svým krystalům se spojuje místo s vědomím nápomocných elementárních bytostí. Voda spojuje ducha místa s duchem člověka. Po té co se začal stavět dům, proběhla oslava položení základního kamene stavby. Během jeho pokládání zazněly oslavné verše pro místo, poděkování všem bytostem spojených s místem a bylo vysloveno přání majitelů, co chtějí v domě prožít. Každý takový rituál je velmi soukromou a osobní věcí. Je to blahodárný akt navazující intimní spojení člověka s duší pozemku a domu.

Ze stavby

Projekt

Átriový dům se zelenou střechou.

Atriový dům se zahradou

Nízkoenergetický átriový rodinný dům byl inspirován prvky japonské architektury. Hlavní myšlenka domu, uspořádat místnosti okolo vnitřní zahrady vychází z principů celostní architektury a feng shui. Na stavbu domu byly použity pouze zdravé stavební materiály. Nosná konstrukce stavby je ze dřeva, které bylo káceno ve vhodné dny podle lunárních rytmů. Hrázděné stěny jsou vyzděné nepálenými cihlami. Stěny v pokojích mají jílové omítky. Střecha je tepelně isolována 30 cm silnou vrstvou obilné slámy. Obvodové stěny jsou zatepleny 30 cm tlustou dřevovláknitou isolací Hofatherm a 5 cm rákosovou rohoží s vnější vápennou omítkou. Odvětrávané celodřevěné podlahy jsou isolovány 30 cm vrstvou konopné slámy. Podezdívka a základy domu jsou z pískovce. Okna a dveře jsou z masívního dubového dřeva. Všechny dřevěné povrchy jsou upraveny dřevním olejem. Celá stavba má zatravněnou bezúdržbovou zelenou střechu.

Související články

Geomantie a tvorba prostředí

Proporce stavby vycházejí ze posvátné geometrie stromu života. Umístění budovy na pozemku a členění interiéru se vyhýbá přítomným geopatogenním zónám. Ložnice a postele jsou umístěny mimo linie spodní vody a mimo linie Hartmannových a Curryho zón.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Studie zahrady

Ze stavby

Ekologická farma Bemagro

Areál bio-dynamické farmy Bemagro v Meziříčí u Kaplice. V rámci navrhovaných budov budou selský dvůr pro chov slepic a prasat, správní budova s jídelnou a vzdělávacím sálem, malá mlékárna a malá jatka. Stavba mlékárny je první z realizovaných staveb zamýšleného areálu. Záměrem je postavit budovy z ekologických stavebních materiálů. V areálu vznikla také nová kořenová čistička odpadních vod.

Dokončená stavba

Interiery

Interiéry kanceláří v podkroví mlékárny Bemagro. Nábytek je vyroben z modřínového dřeva, povrchová úprava je přírodními oleji od firmy Kreidezeit.

Projekt interierů

Studie

Ukázky skic z úvodních fází projektu, kdy se rodily myšlenky o potřebách a budoucím využití budov v nově vznikajícím areálu. Skicy vznikaly souběžně s tvorbou architektonických modelů. Modely byly vytvářeny společně se zaměstnanci firmy.

Tvorba modelu

Ukázky architektonického modelu. Byly vytvářen společně se zaměstnanci firmy.

Ze stavby

Ukázka prováděcí dokumentace

Prováděcí dokumentace v pdf

Chráněné bydlení Portus v obci Slapy

Projekt domu chráněného bydlení pro mentálně postižené v obci Slapy pro Občanské sdružení Portus. Stavba chráněného bydlení má sociální charakter. Cílem bylo vytvořit sedm menších bytů se samostatnými vchody. Uspořádání stavby tak povede mentálně postižené k výchově pozornosti, osamostatňování a budování sousedských vztahů. V přízemí je komunitní jídelna s kuchyní a prádelnou. Na jižním svahu před domem je společná zahrada.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu domu pomohla najít základní ideu stavby. Podíleli se na ní především budoucí pečovatelé a sociální pracovníci. Do komunitní umělecké práce mohli být částečně zapojeni i mentálně postižení, kteří tam žijí a pracují. Pracovali jsme u jednoho stolu…hovořili jsme a tvořili, modelovali jsme budoucí vzhled jejich domova.

Geomantie

Stavba chráněného bydlení má sociální charakter a proto vznikal projekt také sociálním způsobem. Proces návrhu jsem vedl tak, aby se pracovalo ve skupinách a aby se myšlenky vzájemně sdílely. Aby se došlo ke kolektivní shodě. Šlo také o to, propojit se s náladou pozemku. Proto se na začátku projektu uskutečnila oslava pro duši místa. Společně s pečovateli a budoucími obyvateli domu jsme se na místě spojili za ruce a zazpívali jsme pro pozemek oslavnou písničku. Všichni tak byli vedeni k vřelé pozornosti k místu stavby. Na stavbu často chodili a věnovali jí svůj zájem. Několik mentálně postižených dnes v domě spokojeně bydlí.

Ze stavby