Ekologická farma Bemagro

Areál bio-dynamické farmy Bemagro v Meziříčí u Kaplice. V rámci navrhovaných budov budou selský dvůr pro chov slepic a prasat, správní budova s jídelnou a vzdělávacím sálem, malá mlékárna a malá jatka. Stavba mlékárny je první z realizovaných staveb zamýšleného areálu. Záměrem je postavit budovy z ekologických stavebních materiálů. V areálu vznikla také nová kořenová čistička odpadních vod.

Dokončená stavba

Interiery

Interiéry kanceláří v podkroví mlékárny Bemagro. Nábytek je vyroben z modřínového dřeva, povrchová úprava je přírodními oleji od firmy Kreidezeit.

Projekt interierů

Studie

Ukázky skic z úvodních fází projektu, kdy se rodily myšlenky o potřebách a budoucím využití budov v nově vznikajícím areálu. Skicy vznikaly souběžně s tvorbou architektonických modelů. Modely byly vytvářeny společně se zaměstnanci firmy.

Tvorba modelu

Ukázky architektonického modelu. Byly vytvářen společně se zaměstnanci firmy.

Ze stavby

Ukázka prováděcí dokumentace

Prováděcí dokumentace v pdf

Chráněné bydlení Portus v obci Slapy

Projekt domu chráněného bydlení pro mentálně postižené v obci Slapy pro Občanské sdružení Portus. Stavba chráněného bydlení má sociální charakter. Cílem bylo vytvořit sedm menších bytů se samostatnými vchody. Uspořádání stavby tak povede mentálně postižené k výchově pozornosti, osamostatňování a budování sousedských vztahů. V přízemí je komunitní jídelna s kuchyní a prádelnou. Na jižním svahu před domem je společná zahrada.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu domu pomohla najít základní ideu stavby. Podíleli se na ní především budoucí pečovatelé a sociální pracovníci. Do komunitní umělecké práce mohli být částečně zapojeni i mentálně postižení, kteří tam žijí a pracují. Pracovali jsme u jednoho stolu…hovořili jsme a tvořili, modelovali jsme budoucí vzhled jejich domova.

Geomantie

Stavba chráněného bydlení má sociální charakter a proto vznikal projekt také sociálním způsobem. Proces návrhu jsem vedl tak, aby se pracovalo ve skupinách a aby se myšlenky vzájemně sdílely. Aby se došlo ke kolektivní shodě. Šlo také o to, propojit se s náladou pozemku. Proto se na začátku projektu uskutečnila oslava pro duši místa. Společně s pečovateli a budoucími obyvateli domu jsme se na místě spojili za ruce a zazpívali jsme pro pozemek oslavnou písničku. Všichni tak byli vedeni k vřelé pozornosti k místu stavby. Na stavbu často chodili a věnovali jí svůj zájem. Několik mentálně postižených dnes v domě spokojeně bydlí.

Ze stavby

Dům pro seniory na Zličíně

Dům s pečovatelskou službou v Praze 5 – Zličíně. Stavba má sociální charakter. Tvoří jí 65 malometrážních bytů. V objektu je ordinace lékaře, jídelna, kaple, byt správce, kadeřník, pedikůra a prostory chodeb s čítárnami. Stavba je zděná a zateplená v nízkoenergetickém standartu. Rozpočtové náklady byly 80 mil. Kč.

Související články

Dokončená stavba

Interiery

Studie


Základní tvar půdorysu tvoří velké písmeno U. Tvar stavby je inspirován uspořádáním budov českých klášterů. Zahrada a dvůr jsou otevřené na jih a jsou po většinu dne zalité sluncem. Uprostřed zahrady je navíc kaple. Při návrhu stavby hrála významnou roli estetika vycházející z proporcí zlatého řezu a z proporcí pravidelného šestiúhelníka. Všechny rozměry stavby mají vůči sobě harmonické proporce. Na začátku stavby jsem s několika kamarády udělal pro místo oslavný rituál. Příměstská část Prahy – Zličín, kde dům stojí je oblast s vysokou hladinou spodní vody. Vnímal jsem bytost místa a věnoval jsem jí svojí pozornost. Touto bytostí je undina, která má vztah k místním mokřinám. Této vyšší elementární bytosti místa jsem věnoval ornament na téma plynoucí voda. Je to tzv. kosmogram – barevný ornament umístěný a vytvořený uprostřed kaple.

Ze stavby

Rodinný dům ve Smolných Pecích

Studie nízkoenergetického rodinného domu s doškovou střechou do obce Smolné Pece u Karlových Varů. Stavba z přírodních materiálů s hliněnými omítkami a pecí.

Související články

Studie

Dokončená stavba

Ze stavby

Projekt pro stavební povolení

Ukázka prováděcí dokumentace

Zahradní a vnitřní restaurace Babiččina zahrada a Centrum tělesné terapie v Průhonicích

Projekt Centra tělesné terapie v Průhonicích u Prahy. Rekonstrukce a dostavba původního hotelu na Centrum tělesné terapie s restaurací, sálem, ubytováním a zahradní restaurací. Projekt navazuje svojí filosofií na výletní zahradní restaurace a stylově je inspirován obdobím „Babičky“ z románu Boženy Němcové. Zahrada je navržena na základě permakulturních principů a obsahuje rostliny s jedlými plody. Rostou tam také byliny vhodné pro přípravu jídel v restauraci.

Fotogalerie Restaurace

Dokončená stavba

Studie

Tvorba modelu

Společná práce s klientem na modelu pomohla obohatit návrh nápady. Klientovi pomohla tato práce v ujasnění jeho představy o budoucím uspořádání zahrady a zahradní restaurace. Model pomáhá lépe vidět a ujasnit si prostorové souvislosti. Při práci na modelu se zúčastnili zahradnice, které měly na starost budoucí realizaci zahrady. Byla to týmová práce vedoucí k celkové shodě nad vznikajícím dílem…

Rekonstrukce domu Maitrea

Projekt komplexní rekonstrukce činžovního domu společnosti Maitrea v blízkosti Staroměstského náměstí. V domě je vegetariánská restaurace, alternativní přednáškové a informační centrum, meditační místnosti, kanceláře a byty. Projekt je řešen celistvě včetně geomantie a feng shui. Stavební postupy a použité materiály vycházejí z principů baubiologie. V celém domě jsou hliněné omítky a zdraví prospěšné sálavé stěnové topení.

Články

Více o domě najdete na stránkách společnosti Maitrea.

Budova po rekonstrukci

Interier restaurace Maitrea

Interiéry restaurace Maitrea v Týnské uličce 6, Praha 1. Společně s klientem a provozovateli jsme si přáli navrhnout krásné a zdravé prostředí pro duši člověka. Restaurace je oázou pro občerstvení těla i duše. Interiér je navržen z přírodních materiálů a byl vytvořen na základě principů feng shui. V prostoru restaurace je několik uměleckých děl, například fontány a krb.

Interiery domu

Studie

Projekt

Geomantie a tvorba prostředí

Z hlediska geomantie byly v domě zkontrolovány jemné energie. Například energie Bovis, geopatogenní zóny spodní vody a také byl dům propojen s energiemi posvátných energetických linií města Prahy. V suterénu domu je v podlaze restaurace malý kamenný kruh, který celou stavbu harmonizuje. Během stavby domu proběhlo několik harmonizačních rituálů pro bytost domu a pro ducha místa.

Ze stavby

Organická architektura v duchu katalánských tradic

Článek pro časopis Můj dům, číslo 11/2015, autor článku Vlastimil Růžička
Organických rodinných domů není v našich končinách mnoho, ale postupem času jich v souvislosti s ochranou přírody a úsporami energie rychle přibývá. Stavba architekta Oldřicha Hozmana se nachází v úrodné nížině mezi vesnicemi Torroella de Fluvia a Sant Miquel de Fluvia v Katalánsku.

Pro dlouhodobou spolupráci hledáme statika dřevěných konstrukcí.

Pro dlouhodobou spolupráci hledáme statika dřevěných konstrukcí. Napište na náš email, nebo zavolejte. Rád Vám ukáži naše rozpracované projekty.

ARC nově na soc. sítích

Rozhodli jsme se, že si založíme firemní stránky na různých sociálních sítích. Volba padla na nejpoužívanější čtveřici a to sociální síť od Google G+, Facebook a pak Instagram a Youtube. Během naší práce se dostáváme do různých situací u kterých jsme si uvědomili, že by mohli být zajímavé i pro ostatní lidi. Výběrem těchto sítí jsme si do budoucna předurčili i hlavní formu sdílení, tedy text, fotografie a video. Čtveřice malých kulatých ikonek v pravém dolním rohu vás rozklikem přesměruje na námi zpravované feedy.

Pokud vás náš obsah zaujme, oceníme sdílení, odběr či „lajk“.