Kaple do Vyšného Kubína

Projekt kaple do Vyšného Kubína na Slovensku. Víceúčelová sakrální stavba s dvěma kryptami bude umístěna na jižním svahu nad obcí Vyšný Kubín.

Studie


Rodinný dům ve Smolných Pecích

Studie nízkoenergetického rodinného domu s doškovou střechou do obce Smolné Pece u Karlových Varů. Stavba z přírodních materiálů s hliněnými omítkami a pecí.

Studie

Ze stavby

Projekt pro stavební povolení

Ukázka prováděcí dokumentace

Ekologická farma Bemagro

Areál bio-dynamické farmy Bemagro v Meziříčí u Kaplice. V rámci navrhovaných budov budou selský dvůr pro chov slepic a prasat, správní budova s jídelnou a vzdělávacím sálem, malá mlékárna a malá jatka. Stavba mlékárny je první z realizovaných staveb zamýšleného areálu. Záměrem je postavit budovy z ekologických stavebních materiálů. V areálu vznikla také nová kořenová čistička odpadních vod.

Dokončená stavba

Interiery

Interiéry kanceláří v podkroví mlékárny Bemagro. Nábytek je vyroben z modřínového dřeva, povrchová úprava je přírodními oleji od firmy Kreidezeit.

Projekt interierů

Studie

Ukázky skic z úvodních fází projektu, kdy se rodily myšlenky o potřebách a budoucím využití budov v nově vznikajícím areálu. Skicy vznikaly souběžně s tvorbou architektonických modelů. Modely byly vytvářeny společně se zaměstnanci firmy.

Tvorba modelu

Ukázky architektonického modelu. Byly vytvářen společně se zaměstnanci firmy.

Ze stavby

Ukázka prováděcí dokumentace

Prováděcí dokumentace v pdf

Zahradní a vnitřní restaurace Babiččina zahrada a Centrum tělesné terapie v Průhonicích

Projekt Centra tělesné terapie v Průhonicích u Prahy. Rekonstrukce a dostavba původního hotelu na Centrum tělesné terapie s restaurací, sálem, ubytováním a zahradní restaurací. Projekt navazuje svojí filosofií na výletní zahradní restaurace a stylově je inspirován obdobím „Babičky“ z románu Boženy Němcové. Zahrada je navržena na základě permakulturních principů a obsahuje rostliny s jedlými plody. Rostou tam také byliny vhodné pro přípravu jídel v restauraci.

Fotogalerie Restaurace

Dokončená stavba

Studie

Tvorba modelu

Společná práce s klientem na modelu pomohla obohatit návrh nápady. Klientovi pomohla tato práce v ujasnění jeho představy o budoucím uspořádání zahrady a zahradní restaurace. Model pomáhá lépe vidět a ujasnit si prostorové souvislosti. Při práci na modelu se zúčastnili zahradnice, které měly na starost budoucí realizaci zahrady. Byla to týmová práce vedoucí k celkové shodě nad vznikajícím dílem…

Chráněné bydlení Camphill České Kopisty

Projekt chráněného bydlení Camphill v Českých Kopistech u Litoměřic. Záměrem je vytvořit areál s několika domy pro komunitní bydlení. Součástí areálu budou chráněné dílny jako například textilní dílna, truhlárna, keramická dílna, dílna na zpracování včelího vosku a svíček, pekárna, sušárna ovoce a zázemí pro zemědělskou činnost a práci se zvířaty.

Interiery

Projekt interiérů pro chráněné bydlení Camphill v Českých Kopistech. Interiéry a nábytek v sociálně terapeutickém zařízení. Realizace z přírodních materiálů. Použité tvary nábytku, dveří a oken mají díky svým tvarům a barevnosti terapeutický charakter.

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá rozvíjet tvorbu společenství. Vede ke sdílení nápadů a k propojení jednotlivých názorů. Dílo, které takto vzniká je následně během realizace neseno nápomocnými silami, které souvisí s duchem společenství. Ve výsledku jsou to konkrétní reálné každodenní situace, během kterých se daří dílo realizovat. Na počátku vše vznikalo ze společné dohody…a z tvořivosti kdy jeden tvar navazoval na druhý…

Projekt

Ukázka prováděcí dokumentace

Rodinný dům v Řícmanicích

Studie nízkoenergetického rodinného domu na sever od Brna v obci Řícmanice. Dřevostavba ekologického rodinného domu a zahradních staveb s použitím přírodních stavebních materiálů. Stavba organických tvarů vznikala společně s klientem při modelování architektonického modelu.

Studie


Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje také pozornost dětí, které vnímají síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupuje.

Projekt

Rodinný dům v Nebušicích

Nízkoenergetický rodinný dům. 

Zděná stavba s 25 cm silným prodyšným zateplením. V domě jsou příčky z nepálených cihel a hliněné omítky. Přáním klienta bylo navrhnout dům s měkkými zaoblenými tvary a inspirovat se principy feng shui. Esteticky šlo o dosažení jednotného stylu tvarů i materiálů. Na fasádách i v interiérech domu jsou viditelné dřevěné části. Venkovní stříška nad hlavním vstupem a venkovní přístřešek před jižní fasádou tvoří tesařsky do detailu propracované řemeslo a do detailu propracované tesařské spoje. V projektu byly zohledněny principy zdravého bydlení, tak zvaná baubiologie (nauka o zdravém bydlení a zdravých materiálech). Proto je velká část domu ze dřeva. Dům má například celodřevěné stropy a krovy. Vnitřní příčky jsou hrázděné a vyzděné nepálenými cihlami. Základová deska neobsahuje ocel ale polypropylénovou rozptýlenou výztuž. Tak je zajištěno, že domem může procházet neporušené přirozené geomagnetické pole země.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá…

Vizualizace

Rodinný dům v Lánech na Důlku

Studie nízkoenergetického rodinného domku v Lánech na důlku u Pardubic.

Dřevostavba nízko-nákladového rodinného domku s použitím přírodních stavebních materiálů.

Studie


Rodinný dům v Říčanech

Studie nízkoenergetického rodinného domu v Říčanech u Prahy. Dřevostavba ekologického rodinného domu s použitím přírodních stavebních materiálů.

Studie


Hotel El Palol, Španělsko

Projekt celostního hotelu ve španělském El Palol – centra pro rozvoj fyzických, duševních a duchovních vlastností člověka. Rekonstrukce a dostavba původního kláštera El Palol u řeky Fluvia v Katalánsku na hotel s ekologickými vlastnostmi.

Myšlenka celého díla zohledňuje duchovní, duševní a fyzické kvality člověka a jejich rovnoměrný rozvoj. Na duchovní úrovni pracuje projekt s inspirací zadavatele. Například tak, že byly společně s ním hlavní myšlenky a představy o tvarech nových staveb zachyceny modelováním do sochařské hlíny. Na duševní úrovni se projekt obrací svým humanistickým záměrem ke spolupráci s duší místa a s elementárními bytostmi místa. Například tak, že byly společně s klientem slavnostně položeny hraniční kameny okolo celého pozemku. Je to způsob jak komunikovat a sdělit záměr duši místa. Na fyzické úrovni je projekt šetrný k přírodě. Například tím, že jsou všechny tepelné zisky potřebné pro provoz hotelu získávány ze solárních panelů a veškeré interiérové omítky jsou z místní hlíny.

Související články

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá…

Vizualizace

Geomantie a tvorba prostředí

Ze stavby