Rodinný dům v Lánech

Projekt nízkoenergetického rodinného domu v Lánech. Dřevostavba ekologického rodinného domu z přírodních stavebních materiálů. Tvar domu vznikl při vytváření modelu ze sochařské hlíny. Byla tak živě zachycena představa klienta o budoucím tvaru domu. Stavba je svojí širší stranou orientovaná na jih. Přijímá tak solární zisky okny i solárními kolektory. Projekt obsahuje inspiraci naukou fenfg shui. Opírá se také o jemný geomantický průzkum pozemku. Základní myšlenkou bylo vytvořit zdravý dům s vysokou mírou umělecky zpracovaných detailů.

Dokončený dům

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá…

Geomantie

K pozemku jsme společně s majitelem od začátku přistupovali s vnitřní pokorou a úctou. Když majitel pozemek koupil, uskutečnili jsme oslavu vymezení místa. Pozemek jsme po jeho hranici obešli a hranici jsme vysypali solí a pokropili vodou. Elementární vědomí místa se tak spojuje s novým majitelem. Sůl čistí jemné energie a díky svým krystalům se spojuje místo s vědomím nápomocných elementárních bytostí. Voda spojuje ducha místa s duchem člověka. Po té co se začal stavět dům, proběhla oslava položení základního kamene stavby. Během jeho pokládání zazněly oslavné verše pro místo, poděkování všem bytostem spojených s místem a bylo vysloveno přání majitelů, co chtějí v domě prožít. Každý takový rituál je velmi soukromou a osobní věcí. Je to blahodárný akt navazující intimní spojení člověka s duší pozemku a domu.

Ze stavby

Projekt

Chráněné bydlení Portus v obci Slapy

Projekt domu chráněného bydlení pro mentálně postižené v obci Slapy pro Občanské sdružení Portus. Stavba chráněného bydlení má sociální charakter. Cílem bylo vytvořit sedm menších bytů se samostatnými vchody. Uspořádání stavby tak povede mentálně postižené k výchově pozornosti, osamostatňování a budování sousedských vztahů. V přízemí je komunitní jídelna s kuchyní a prádelnou. Na jižním svahu před domem je společná zahrada.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu domu pomohla najít základní ideu stavby. Podíleli se na ní především budoucí pečovatelé a sociální pracovníci. Do komunitní umělecké práce mohli být částečně zapojeni i mentálně postižení, kteří tam žijí a pracují. Pracovali jsme u jednoho stolu…hovořili jsme a tvořili, modelovali jsme budoucí vzhled jejich domova.

Geomantie

Stavba chráněného bydlení má sociální charakter a proto vznikal projekt také sociálním způsobem. Proces návrhu jsem vedl tak, aby se pracovalo ve skupinách a aby se myšlenky vzájemně sdílely. Aby se došlo ke kolektivní shodě. Šlo také o to, propojit se s náladou pozemku. Proto se na začátku projektu uskutečnila oslava pro duši místa. Společně s pečovateli a budoucími obyvateli domu jsme se na místě spojili za ruce a zazpívali jsme pro pozemek oslavnou písničku. Všichni tak byli vedeni k vřelé pozornosti k místu stavby. Na stavbu často chodili a věnovali jí svůj zájem. Několik mentálně postižených dnes v domě spokojeně bydlí.

Ze stavby

Rodinný dům ve Větrovech

Studie větší zahrady u rodinného domu poblíž Prahy inspirované geniem loci místa a principy feng shui.

Dokončená stavba

Interiery

Studie a tvorba prostředí

Na pozemku jsem zaměřil linie nad vyzařováním spodní vody. Linie jsem vykolíkoval a geodet je zaměřil do plánku pozemku. Když jsem navrhoval půdorysy dispozic, uzpůsobil jsem je tak, aby linie vyzařování nad spodní vodou probíhaly v obvodových stěnách a v příčkách. Tak mohou být postele umístěny v místech s neutrální energií. Obyvatelé si v noci lépe odpočinou, protože jejich tělní tekutina není v noci rušena rezonancí s aktivní pohybující se spodní vodou, která se pod zemí neustále hýbe. Všechny lůžka jsou orientovány tak, aby měl ležící za hlavou plnou stěnu a aby dobře viděl na vstupní dveře do pokoje. Dům má velmi jemnou a klidnou energii a interiéry působí dobře na psychiku obyvatel.

Ze stavby

Rodinný dům v Ořechu

Architektonická studie domu v Ořechu u Prahy včetně geomantie a feng shui.

Dokončená stavba

Bytový dům Zličín

Architektonická studie a spolupráce na projektu bytových domů pro městskou část Zličín v Praze 5 včetně geomantie a sakrální geometrie stavby (spolupráce s NIKA s.r.o.).

Studie

Dům pro seniory na Zličíně

Dům s pečovatelskou službou v Praze 5 – Zličíně. Stavba má sociální charakter. Tvoří jí 65 malometrážních bytů. V objektu je ordinace lékaře, jídelna, kaple, byt správce, kadeřník, pedikůra a prostory chodeb s čítárnami. Stavba je zděná a zateplená v nízkoenergetickém standartu. Rozpočtové náklady byly 80 mil. Kč.

Související články

Dokončená stavba

Interiery

Studie


Základní tvar půdorysu tvoří velké písmeno U. Tvar stavby je inspirován uspořádáním budov českých klášterů. Zahrada a dvůr jsou otevřené na jih a jsou po většinu dne zalité sluncem. Uprostřed zahrady je navíc kaple. Při návrhu stavby hrála významnou roli estetika vycházející z proporcí zlatého řezu a z proporcí pravidelného šestiúhelníka. Všechny rozměry stavby mají vůči sobě harmonické proporce. Na začátku stavby jsem s několika kamarády udělal pro místo oslavný rituál. Příměstská část Prahy – Zličín, kde dům stojí je oblast s vysokou hladinou spodní vody. Vnímal jsem bytost místa a věnoval jsem jí svojí pozornost. Touto bytostí je undina, která má vztah k místním mokřinám. Této vyšší elementární bytosti místa jsem věnoval ornament na téma plynoucí voda. Je to tzv. kosmogram – barevný ornament umístěný a vytvořený uprostřed kaple.

Ze stavby

Rodinný dům v Brandýse nad Labem

Návrh rodinného domu v Brandýse nad Labem včetně interiérů. Součástí přípravy pro projekt byly průzkumy geomantie pozemku a začlenění principů feng shui. Stavba má nízkoenergetický standard. Je postavena z tepelněisolačních cihel a dodatečně zateplena tepelněisolační omítkou Baumit v tloušťce 7 cm. Zastavěná plocha domu je 120 m2.

Širší strana půdorysu je orientována obytnými místnostmi na jih. Okny pronikající sluneční paprsky dům v chladném období přihřívají. Na severní straně domu je schodiště, koupelna, wc a kotelna. Vytápění domu zajišťují radiátory a podlahové topení. Zdroj tepla je elektrický ohřev do akumulační nádrže. Systém využívá k přitápění solární kolektory a krb umístěný v obývacím pokoji.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Rodinný dům v Černolicích

Projekt nízkoenergetického rodinného domu v Černolicích u Prahy včetně geomantie a feng shui.

Studie

Ze stavby