Studie nové waldorfské základní školy, lycea a mateřské školky v Praze Jinonicích metodou společného modelování.

Metoda společného modelování pomáhá navázat tvorbu člověka na původní inspirační zdroj. Člověk se skrze tuto metodu daří lépe přiblížit přirozenosti tvořivosti. Je to také sociální metoda, která vede ke shodě nad zamýšleným cílem. Studie posloužila v dalších krocích projektování k ujasnění si výrazu a uspořádání budov budoucí školy.

Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje také pozornost dětí, které vnímají síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupuje.

Geomantie a tvorba prostředí

Úprava pozemků pro novou waldorfskou základní školu, lyceum a mateřskou školu v Praze Jinonicích metodou společného ohraničení nárožními kameny (corner stones). Zrod nových myšlenek a projektů vždy souvisí s inspirací přicházející z vyšších duchovních světů. Aby mohly být tyto inspirace na zemi dobře ukotveny, je třeba aby člověk spolupracoval a komunikoval s elementárními bytostmi místa. Proto se rituál položení nárožních kamenů dělá. Pro elementární bytosti místa je to znamení, že přichází nový úkol. Dovedou z takového rituálu odvodit, že je zde nový majitel s novým záměrem. A tento záměr potom pomáhají novému majiteli naplňovat. Proto jsme společně s rodiči a učiteli slavnostně ohraničili školní pozemek a navázali tak spojení s duchem místa. Naším přáním je, aby zde vznikl nový areál waldorfské školy.