Studie nového sídla antroposofické společnosti ČR metodou společného modelování. Cílem vzniku studie bylo zachytit tvůrčí síly a inspiraci zadavatelů do budoucí podoby vzdělávacího a kulturního centra. Nárh byl vytvářen ve skupině kolem 12 – 15 účastníků po dobu dvou dnů. Během tvorby byly vzájemně sdíleny názory o tvarosloví a stylu a byly prodiskutovány i funkční obsahy částí stavby. Jedná se tak zároveň o uměleckou i sociální úroveň tvorby vedoucí ke konečné shodě ve společenství.

Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model vzdělávacího centra. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů týmu vnášel do procesu tvorby modelu živost a radost. V týmové práci se dají velmi dobře vyciťovat souvislosti a navazovat na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem stavby i jeho okolí. Všichni zúčastnění se mohou skrze modelování lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje to naší pozornost a probouzí to v nás síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupují.