Waldorfská mateřská školka se zahradou vznikla na okraji Vídně ve čtvrti Liesing. Návrh zahrady waldorfské mateřké školky vznikl společnou prací nad modelem. Cílem projektu bylo proměnit stávající zahradu rodinného domku na herní zahradu pro děti. Záměrem bylo vytvořit v prostoru zahrady herní části a pracovní zákoutí s různými náladami. Každá z nálad souvisí s pedagogickým a metodickým vedením dětí. Rozdělení ploch, design cest a plůtků a modelace terénu vznikly na počátku v utvářeném modelu, který dělali budoucí pedagogové společně s architektem. Potom byly tvary a rozměry vymodelovaných prvků pečlivě přeneseny do prostoru stávající zahrady. Dokončená modelace a členění terénu pomáhají udržet funkčnost a s ní spojené nálady v jednotlivých zákoutích. Formování prostoru tak pomáhá učitelům i dětem lépe se soustředit na konkrétní činnosti a hry.

Dokončená zahrada

Interiery

Tvorba modelu zahrady waldorfské škoky

Během tvorby modelu jsme se zabývali každým zákoutím zahrady. Stídali jsme pobyt venku s tvorbou nad modelem. Vyměřovali a krokovali jsme různé vzdálenosti ve stávající zahradě. Vyciťovali jsme změny nálad mezi různými zákoutími původního prostoru zahrady. Na tyto nálady jsme navazovali novými funkcemi a plánovanými zákoutími v připravované herní zahradě.

Ze stavby zahrady