Rekonstrukce domu Maitrea

Projekt komplexní rekonstrukce činžovního domu společnosti Maitrea v blízkosti Staroměstského náměstí. V domě je vegetariánská restaurace, alternativní přednáškové a informační centrum, meditační místnosti, kanceláře a byty. Projekt je řešen celistvě včetně geomantie a feng shui. Stavební postupy a použité materiály vycházejí z principů baubiologie. V celém domě jsou hliněné omítky a zdraví prospěšné sálavé stěnové topení.

Články

Více o domě najdete na stránkách společnosti Maitrea.

Budova po rekonstrukci

Interier restaurace Maitrea

Interiéry restaurace Maitrea v Týnské uličce 6, Praha 1. Společně s klientem a provozovateli jsme si přáli navrhnout krásné a zdravé prostředí pro duši člověka. Restaurace je oázou pro občerstvení těla i duše. Interiér je navržen z přírodních materiálů a byl vytvořen na základě principů feng shui. V prostoru restaurace je několik uměleckých děl, například fontány a krb.

Interiery domu

Studie

Projekt

Geomantie a tvorba prostředí

Z hlediska geomantie byly v domě zkontrolovány jemné energie. Například energie Bovis, geopatogenní zóny spodní vody a také byl dům propojen s energiemi posvátných energetických linií města Prahy. V suterénu domu je v podlaze restaurace malý kamenný kruh, který celou stavbu harmonizuje. Během stavby domu proběhlo několik harmonizačních rituálů pro bytost domu a pro ducha místa.

Ze stavby

Studie sídla Antroposofické spol.

Studie nového sídla antroposofické společnosti ČR metodou společného modelování. Cílem vzniku studie bylo zachytit tvůrčí síly a inspiraci zadavatelů do budoucí podoby vzdělávacího a kulturního centra. Nárh byl vytvářen ve skupině kolem 12 – 15 účastníků po dobu dvou dnů. Během tvorby byly vzájemně sdíleny názory o tvarosloví a stylu a byly prodiskutovány i funkční obsahy částí stavby. Jedná se tak zároveň o uměleckou i sociální úroveň tvorby vedoucí ke konečné shodě ve společenství.

Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model vzdělávacího centra. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů týmu vnášel do procesu tvorby modelu živost a radost. V týmové práci se dají velmi dobře vyciťovat souvislosti a navazovat na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem stavby i jeho okolí. Všichni zúčastnění se mohou skrze modelování lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje to naší pozornost a probouzí to v nás síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupují.

Rodinný dům Sedliště

Projekt nízkoenergetického rodinného domu v Sedlišti včetně geomantie a feng shui.

Ze stavby


Rodinný dům v Chramostech

Konzultace geomantie a feng shui před stavbou typizovaného rodinného domu. Na místě jsem zaměřil probíhající linie spodní vody. Jejich směrům jsem se při navrhování domu vyhnul. A to tak, že jsem postele umístil v dispozičním uspořádání mimo tyto linie. Vznikl tak později dům, který má velmi jemné vnitřní klima.

Dokončená stavba

Studie

Ze stavby

Návrh náměstí ve Vlachově Březí

Projekt dlažby náměstí v obci Vlachovo Březí v Jižních Čechách. Členění dlažby náměstí navazuje na sakrální geometrii kostela a na geomantické vlastostnosti okolní krajiny. Z jemněhmotného energetického bodu před oltářem v interiéru kostela se hvězdicovitě rozbíhají energetické linie do okolních energetických míst v nedaleké krajině. Směry těchto energetických linií jsou zachyceny a zvýrazněny liniemi v dlažbě náměstí z kamenů různých barev. Jedná se o realizaci, kdy jsou výtvarným způsobem začleněny do architektonického díla jemněhmotné geomantické vlastnosti krajiny.

Krajinu v okolí městečka Vlachovo Březí jsem začal navštěvovat od roku 1987. Měl jsem proto velkou radost, když mě byl v roce 2005 zadán projekt nového řešení a dlažby náměstí. Výtvarné řešení a členění dláždění jsem založil na myšlence „otisknout“ do dlažby směry jemněhmotných energetických linií. Jak jsem při geomantickém průzkumu zjistil, směřuje většina z nich do energetického bodu před oltářem v interiéru kostela.

Slavnostní otevření a svěcení dokončené stavby se uskutečnilo dne 7. 7. 2007.

Dokončené náměstí

Studie

Geomantie a tvorba prostředí

Ze stavby

[avia_codeblock_placeholder uid="0"]

Atriový dům se zahradou

Projekt atriového nízkoenergetického rodinného domu byl inspirován prvky japonské architektury. Hlavní myšlenka domu, uspořádat místnosti okolo vnitřní zahrady vychází z principů celostní architektury a feng shui. Na stavbu domu byly použity pouze zdravé stavební materiály. Nosná konstrukce stavby je ze dřeva, které bylo káceno ve vhodné dny podle lunárních rytmů. Hrázděné stěny jsou vyzděné nepálenými cihlami. Stěny v pokojích mají jílové omítky. Střecha je tepelně isolována 30 cm silnou vrstvou obilné slámy. Obvodové stěny jsou zatepleny 30 cm tlustou dřevovláknitou isolací Hofatherm a 5 cm rákosovou rohoží s vnější vápennou omítkou. Odvětrávané celodřevěné podlahy jsou isolovány 30 cm vrstvou konopné slámy. Podezdívka a základy domu jsou z pískovce. Okna a dveře jsou z masívního dubového dřeva. Všechny dřevěné povrchy jsou upraveny dřevním olejem. Celá stavba má zatravněnou bezúdržbovou zelenou střechu.

Související články

Geomantie a tvorba prostředí

Proporce stavby vycházejí ze posvátné geometrie stromu života. Umístění budovy na pozemku a členění interiéru se vyhýbá přítomným geopatogenním zónám. Ložnice a postele jsou umístěny mimo linie spodní vody a mimo linie Hartmannových a Curryho zón.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Studie zahrady

Ze stavby

Rodinný dům u Frýdku Místku

Projekt nízkoenergetického domu ve Frýdku Místku, včetně geomantie a feng shui.

Studie


Rodinný dům v Chrustenicích

Nízkoenergetický rodinný domek v Chrustenici obsahuje principy geomantie a feng shui. Hlavní stavba i přístavba s WC a kotelnou má energeticky úsporný ucelený tvar. Proporce půdorysů a výšky konstrukcí domu vycházejí ze sakrální geometrie čtverce a kruhu. Umístění a funkce místností v domě souvisí s pohybem Slunce po obloze. Na jižní straně jsou obytné místnosti. Na severní a západní straně jsou umístěny technické a podpůrné prostory. Uspořádání dispozice tak využívá tzv. pasívní solární zisky. Uprostřed domu je umístěna kombinovaná kachlová pec s kamny. Interiérové teplo je v chladném období akumulováno do vnitřních příček postavených z nepálených cihel a vnitřních hliněných omítek.

Související články

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Geomantie a tvorba prostředí

Na začátku stavby jsme společně s majiteli oslavili položení základního kamene stavby. Je to tradiční způsob jak navázat spolupráci s elemtárními bytostmi místa. Je to oslavný rituál, jak být v souladu s jemnými energiemi tzv. vědomí místa (duše místa). Každý člověk vytváří svým jednáním a novými záměry nové vztahy s elementárními bytostmi. Položení základního kamene je akt, kdy se majitelé spojují s nápomocnými bytostmi, které jim budou v životě v tomto domě pomáhat.  Rituál položení základního kamene jsme slavili společně s dětmi a příbuznými majitelů. Základní kámen je uložen hluboko pod podlahou domu. Během jeho pokládání byl symbolicky zasypán zemí, pokropen vodou, ovoněn dýmem vonné tyčinky a osvícen plamenem svíčky. Zazněly oslavné verše pro místo a poděkování všem bytostem spojených s místem. Od dokončení domu již uběhlo několik let. Dodnes jsou majitelé šťastní a v domě se jim dobře bydlí.

Ze stavby

Rodinný dům v Lánech

Projekt nízkoenergetického rodinného domu v Lánech. Dřevostavba ekologického rodinného domu z přírodních stavebních materiálů. Tvar domu vznikl při vytváření modelu ze sochařské hlíny. Byla tak živě zachycena představa klienta o budoucím tvaru domu. Stavba je svojí širší stranou orientovaná na jih. Přijímá tak solární zisky okny i solárními kolektory. Projekt obsahuje inspiraci naukou fenfg shui. Opírá se také o jemný geomantický průzkum pozemku. Základní myšlenkou bylo vytvořit zdravý dům s vysokou mírou umělecky zpracovaných detailů.

Dokončený dům

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá…

Geomantie

K pozemku jsme společně s majitelem od začátku přistupovali s vnitřní pokorou a úctou. Když majitel pozemek koupil, uskutečnili jsme oslavu vymezení místa. Pozemek jsme po jeho hranici obešli a hranici jsme vysypali solí a pokropili vodou. Elementární vědomí místa se tak spojuje s novým majitelem. Sůl čistí jemné energie a díky svým krystalům se spojuje místo s vědomím nápomocných elementárních bytostí. Voda spojuje ducha místa s duchem člověka. Po té co se začal stavět dům, proběhla oslava položení základního kamene stavby. Během jeho pokládání zazněly oslavné verše pro místo, poděkování všem bytostem spojených s místem a bylo vysloveno přání majitelů, co chtějí v domě prožít. Každý takový rituál je velmi soukromou a osobní věcí. Je to blahodárný akt navazující intimní spojení člověka s duší pozemku a domu.

Ze stavby

Projekt

Chráněné bydlení Portus v obci Slapy

Projekt domu chráněného bydlení pro mentálně postižené v obci Slapy pro Občanské sdružení Portus. Stavba chráněného bydlení má sociální charakter. Cílem bylo vytvořit sedm menších bytů se samostatnými vchody. Uspořádání stavby tak povede mentálně postižené k výchově pozornosti, osamostatňování a budování sousedských vztahů. V přízemí je komunitní jídelna s kuchyní a prádelnou. Na jižním svahu před domem je společná zahrada.

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu domu pomohla najít základní ideu stavby. Podíleli se na ní především budoucí pečovatelé a sociální pracovníci. Do komunitní umělecké práce mohli být částečně zapojeni i mentálně postižení, kteří tam žijí a pracují. Pracovali jsme u jednoho stolu…hovořili jsme a tvořili, modelovali jsme budoucí vzhled jejich domova.

Geomantie

Stavba chráněného bydlení má sociální charakter a proto vznikal projekt také sociálním způsobem. Proces návrhu jsem vedl tak, aby se pracovalo ve skupinách a aby se myšlenky vzájemně sdílely. Aby se došlo ke kolektivní shodě. Šlo také o to, propojit se s náladou pozemku. Proto se na začátku projektu uskutečnila oslava pro duši místa. Společně s pečovateli a budoucími obyvateli domu jsme se na místě spojili za ruce a zazpívali jsme pro pozemek oslavnou písničku. Všichni tak byli vedeni k vřelé pozornosti k místu stavby. Na stavbu často chodili a věnovali jí svůj zájem. Několik mentálně postižených dnes v domě spokojeně bydlí.

Ze stavby