Projekt dlažby náměstí v obci Vlachovo Březí v Jižních Čechách. Členění dlažby náměstí navazuje na sakrální geometrii kostela a na geomantické vlastnosti okolní krajiny. Z jemněhmotného energetického bodu před oltářem v interiéru kostela se hvězdicovitě rozbíhají energetické linie do okolních energetických míst v nedaleké krajině. Směry těchto energetických linií jsou zachyceny a zvýrazněny liniemi v dlažbě náměstí z kamenů různých barev. Jedná se o realizaci, kdy jsou výtvarným způsobem začleněny do architektonického díla jemněhmotné geomantické vlastnosti krajiny.

Krajinu v okolí městečka Vlachovo Březí jsem začal navštěvovat od roku 1987. Měl jsem proto velkou radost, když mě byl v roce 2005 zadán projekt nového řešení a dlažby náměstí. Výtvarné řešení a členění dláždění jsem založil na myšlence „otisknout“ do dlažby směry jemněhmotných energetických linií. Jak jsem při geomantickém průzkumu zjistil, směřuje většina z nich do energetického bodu před oltářem v interiéru kostela.

Slavnostní otevření a svěcení dokončené stavby se uskutečnilo dne 7. 7. 2007.

Dokončené náměstí

Projekt dlažby náměstí – studie

Geomantie a tvorba prostředí

Ze stavby

[vrview img="https://mlwr3xg0anip.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:avif/https://www.arc.cz/wp-content/uploads/2007/01/sam_100_0187.jpg" ]