Plastické goetheanistické umění, seminář modelování 22. – 24.3. 2024

 

Umělecký seminář modelování organických tvarů.

Cílem semináře je naučit se modelovat jemné přechody mezi organickými tvary. Například mezi zaoblenými dutými plochami a zaoblenými vypouklými plochami. Dalším z cílů je uměleckou činností posílit svojí vůli a sebedůvěru. Goetheanistické umění souvisí s waldorfskou pedagogikou. Jedním z jeho principů je například postupná proměna tvaru v tvar, který se z něj vyvíjí. Je to proměna tvarů, tak zvaná metamorfóza tvarů. Tento způsob tvorby umožňuje prožít časový zážitek v uměleckém díle. Takové umělecké prožívání stimuluje celého člověka. Umožňuje mu plně se do uměleckého díla ponořit a duševně s ním být propojený. A to jak tvůrci, tak pozorovateli. Cílem naší umělecké práce bude probudit v sobě zalíbení k těmto organickým tvarům. Naučit se je modelovat. Posílit v sobě chtění být v budoucnu obklopen krásnými tvary goetheanistického umění a architektury. Cílem je, abychom v budoucnu byli obklopeni takto živě utvářenou architekturou.

Metody umělecké práce na semináři spočívají především v posílení tzv. éterné a duševně-duchovní úrovně člověka. Důležitou složkou práce je kultivace jemné motoriky a schopností pečlivě modelovat na sebe navazující plynulé tvary.  Je to tak zvaná goetheanistická umělecká práce. Tato umělecká práce vytváří porozumění pro základní tvary a síly působící v přírodě. Na úrovni duševní dává zažít vnoření do uměleckých procesů. Pro oblast éterného těla (vitální tělo) přináší zážitek rozproudění látkové výměny. Na fyzické úrovni kultivuje a učí dovednost a schopnosti pečlivě tvarovat. Po absolvování série několika víkendových seminářů a nabytí zkušeností, otvírá možnost začít pracovat i s jinými materiály (například se dřevem nebo s kamenem). Semináře jsou dvakrát ročně a do série seminářů je možné přistoupit kdykoliv.

Záměrem je naučit účastníky seminářů pracovat s uměleckými díly tak, aby byly živě utvářené a mohly být také součástí architektury. Podobně jako je waldorfská pedagogika zážitková a oslovuje celého člověka, je i architektura waldorfských škol budovaná směrem k hlubšímu uměleckému prožitku z prostředí. Cílem seminářů je naučit se tento způsob uměleckého utváření a v budoucnu jej použít při budování nových školních staveb. Konkrétně to mohou být například umělecké reliéfy na stěnách nebo celé tvary organicky tvarovaných budov nebo také živé proměňující se tvary oken a dveří.

Obsahem je práce se základními goetheanistickými tvary. Je to procvičování dutých a vypouklých forem, a přechody mezi nimi. Na úvod modelujeme proměnu tvarů od plné koule až po dutou kouli. Mezi těmito dvěma polaritami jsou všechny tvary od zakulacených plných tvarů, které se postupně zplošťují. A potom se z plochy zase začínají uzavírat, prohlubovat až k úplně uzavřenému tvaru duté koule jen s malým otvorem nahoře. Důležité je, naučit se mít cit pro postupnou změnu mezi jednotlivými fázemi proměny tvarů a také hlídat proporce mezi nimi navzájem.

Na semináři se nejenom něco nového naučíte, ale také si duševně odpočinete. Některé části modelování jsou prováděny poslepu nebo mlčky. Abychom se dokázali lépe vcítit do vznikajících tvarů. Účast na semináři a proces modelování působí také dobře na látkovou výměnu a prohřívá celý organismus.

Podrobné informace k přihlášení najdete na zobrazeném letáčku.

Plakát ke stažení v pdf (401 kB)

Rozhovor a fotografie z minulého semináře modelování si můžete přečíst a prohlédnout zde.