Feng shui a úsporné domy

13-9-2002

od 11 do 12 hodin. Přednáška:

Veletrh Harmonie 2003, pražský výstavní areál Letňany, malý sál. Podtitul: Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrady. Úsporné domy a přizpůsobení stavby geopatogenním zónám. Představení projektu nízkoenergetického slunečního rodinného domku s vysvětlením principů úsporného topení. Zásady pro nalezení vhodného místa pro dům. Význam Slunce a  rytmů přírody ve vztahu k architektuře. Vliv pohybu Slunce na návrh domu.

Feng shui a geomantie v obytném prostoru

7-7-2002

od 12 do 17 hodin. Přednáška:

Areál VOŠ a SPŠE, Koterovská 85, Plzeň, Festival Ezotera, Miluj svůj život – léto, informace na www.ezotera.cz/ano/.

Program: Trendy ve vývoji chápání obytného prostoru a ekologie staveb. Princip zlatého řezu a sakrální geometrie, proporce a rytmus v architektuře. Představení projektu nízkoenergetického slunečního rodinného domku.

Lidské obydlí pro člověka a přírodní síly

Sborník Obce křesťanů Okruh a střed 2/2002 – Když pozoruji krajinu všímám si kopců a údolí, polí a mezí mezi nimi, nebe a země. Vždy jsou to pro mě dvě kvality, mezi kterými rozlišuji a na základě kterých usuzuji co převládá a zda jsou v harmonii. Pro rozhodování dnešního člověka to jsou většinou prvotní kvality uchopitelného světa. Ten má však také svůj protiklad. Stejný princip polarity můžeme zažívat při vnímání nehmotné stránky života.

Rozum a cit jsou také doplňkové skutečnosti. Každý známe rozdíl mezi radostí a zármutkem nebo mezi chamtivostí a skromností. Doplňující se polarita dějů je základem našeho vnímání a pojmenovávání přírodních souvislostí světa. Vše živé si hledá v rytmu přírody svůj rovnovážný stav.

Článek pojednává o tom, jak člověk může vnímat svým dnešním vědomím jemné síly přírody.