Architektura a ekologie – harmonické bydlení současnosti

18-2-2003

11-3-2003

Přednáší akad. arch. O. Hozman, pořádá Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Klubovna MKP, úterky od 17.00 – 18.30 hod.

Cyklus přednášek o nízkoenergetických domech jejichž smyslem je informovat zájemce o nejnovějších trendech ekologických staveb a seznámit posluchače s možnostmi harmonického bydlení. Představeny budou konkrétní projekty staveb a realizací. Přednášky budou vedeny srozumitelnou formou. Jsou určeny pro širokou veřejnost a budou doplněny promítáním.

18. 2. 2003: Úsporné domy a přizpůsobení stavby geopatogenním zónám
Představení projektu nízkoenergetického slunečního rodinného domku s  vysvětlením principů úsporného topení se zpětným získáváním tepla.Vysvětlení vlivů vlastností geologického podloží na lidské zdraví a přizpůsobení staveb těmto zemním vyzařováním.

25. 2. 2003: Feng shui a umístění domů ve vztahu ke světovým stranám
Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrad. Zásady pro nalezení vhodného místa pro dům. Význam Slunce a rytmu ve vztahu k architektuře. Vliv pohybu Slunce na návrh domu.

4. 3. 2003 Městská knihovna v Praze: Harmonické tvary, pohyby a proporce domů
Geometrická harmonie, vhodné tvary a proporce budov. Princip vyváženého rozměru zlatého řezu a sakrální geometrie. Pohyb člověka, proporce a rytmus v  architektuře.

11. 3. 2003, Městská knihovna v Praze: Energie krajiny ve vztahu k člověku. Vliv cyklických rytmů přírody na projevy života a tvorbu lidských obydlí. Vysvětlení víceúrovňových vlastností prostředí. Přirovnání kvalit prostoru k  úrovním lidské bytosti.