Cyklus přednášek Architektura a ekologie

8-10-2002

22-10-2002

Restaurace LOTOS, Platnéřská 13, Praha 1 – St. Město. Tel. 22322390. Vstupné 60 Kč.

8. 10. 2002 od 19 do 20.30 hodin. Lidské chápání obytného prostoru, historie a současnost. Vliv cyklických rytmů přírody na projevy života a tvorbu lidských obydlí. Představení projektu nízkoenergetického domu s vysvětlením našeho vnímání pojmu „ekologie“.

15. 10. 2002 od 17 do 20.30 hodin. Souvislosti doplňujících se protikladů – polarita obytného prostoru. Význam rytmu ve vztahu k architektuře. Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrad. Zásady pro nalezení vhodného místa pro dům. Představení realizace nízkoenergetického domu s vysvětlením našeho chápání tvaru krajiny. Jemnohmotné úrovně prostoru a materiální fyzický svět. Vliv universálních duchovních hierarchií na náš pozemský život. Geomantie a zemské síly – energie krajiny. Pojmenování, měření, vyciťování a možnosti využití těchto sil. Základy „školy formy“ ve feng shui. Představení realizace obytného domu s vysvětlením vztahu k zemským silovým systémům.

22. 10. 2002 od 18 do 20.30 hodin. Harmonické rituály vedoucí k očistě prostoru, předpoklady osobního rozvoje. Geometrická harmonie a vhodné proporce budov. Princip zlatého řezu. Ekologické stavební materiály a energeticky úsporné domy. Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrad. Vliv světových stran a pohybu Slunce na návrh domu. Představení realizace nízkoenergetického domu s vysvětlením principů úsporného topení se zpětným získáváním tepla.