Magie anthroposofických staveb

Krystalické architektonické formy promlouvající svým vlastním jazykem. Co se skrývá v jejich tvarech a barvách? Je to vztah stavby k člověku, odraz jeho skrytě vnímaných rytmů a proporcí…Článek obsahuje povídání o principech organické architektury. Vznikl po cestě po Camphillech*. Jsou to centra pro mentálně postižené nacházejících se v různých zemích po celém světě. Stavby v těchto sociální centrech mají léčivé účinky. Promlouvají k článkům bytosti člověka. Principy této architektury vycházejí z duchovní nauky o člověku – anthroposofii.

*Camphill, tento název se užívá podle místního jména vesničky Camphill v Anglii, kde vzniklo první zařízení tohoto druhu po druhé světové válce.