Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor architektura. Architektonické tvorbě se věnuje profesionálně od roku 1989. Do svých návrhů zahrnuje principy feng shui, geomantie, ekologie a organických staveb. Prosazuje celostní pohled na tvorbu zdravého prostředí a architektury. Přednáší o nových přístupech tvorby architektury v souladu s přírodou.

Podrobnější životopis:

Architekt Oldřich Hozman se narodil 7. září 1964 v Praze. Když mu bylo 7 let, začal chodit do umělecké školy, kde se výtvarně vzdělával ve výtvarných oborech (kreslení, malování, modelování, kovotepectví a práce se dřevem). Docházel tam během základní školní docházky (1970 – 1979). Během studia na odborné uměleckoprůmyslové střední škole v Praze 1979 – 1983), obor tvorba interierů a nábytku, se rozhodl, stát se architektem. V letech 1983 – 1989 vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze obor architektura a tvorba interiérů a nábytku. Studium zakončil diplomovou prací na téma design nábytku z ohýbaného lamelovaného dřeva. Na této práci začal pracovat na přelomu let 1988 a 1989 během stipendijního pobytu ve Finsku na University of Industrial Arts v Helsinkách. V roce 1990 se mu narodil syn Filip, s kterým dodnes úzce spolupracuje při navrhování staveb a nábytku. Architekt Oldřich Hozman pracuje a tvoří jako svobodný architekt a umělec. Ve své tvorbě se věnuje navrhování ekologických staveb z přírodních stavebních materiálů. V letech 1996 – 2004 studoval u různých mezinárodních učitelů principy feng shui a geomantie. Od roku 2008 do roku 2010 studoval soukromě pohybové umění eurythmie, tvořivou řeč a zpěv a začal se hlouběji zajímat o myšlenky terapeutického působení architektury. Během let 2007 až 2012 se účastnil studijních seminářů na téma organické architektury v Dornachu a poznával principy umělecké a architektonické tvorby Rudolfa Steinera a dalších umělců a architektů, kteří zde působili a působí. Mezi roky 2009 až 2015 studoval a pořádal umělecké semináře modelování a řezbářství organických forem pod vedením Jany Koen. Mezi zájmy architekta Oldřicha Hozmana patří otázky, jak působí architektura na zdraví člověka a jaký vliv má člověk na zdraví Země při utváření prostředí. Proto si dále rozšiřoval svoje vzdělání a v letech 2011 až 2013 studoval soukromou školu „Lebensgestaltung aus den Wesen der Anthroposophie“. Po dobu 7 let také navštěvoval týdenní letní konference IPMT (International post medical training – Anthroposophisch erweiterte Medizin und Therapie) v Českém Krumlově. Jeho pokračující zájem o otázky zdraví člověka jej přiměl k prohlubujícímu studiu „Školy Rafael“ v Bratislavě (Anthroposophische Kunsttherapie) pod vedením Jany Koen a dalších zahraničních lektorů. Tuto školu studoval v letech 2012 – 2016. V současné době se věnuje návrhům různých ekologických staveb, waldorfských škol a alternativně orientovaných mateřských škol a školek. Zajímá ho také práce pro ekologicky orientované farmy nebo projekty pro služby sociální péče, návrhy zdravotnických zařízení, nemocnic a chráněných dílen. Jeho specializací je tak zvaný konsenzuální design, kdy klienty zapojuje do tvořivých procesů při vzniku architektonických návrhů. Pracuje tak s duševním potenciálem zadavatele. Snaží se rozvíjet jejich vlastní tvůrčí schopnosti a úroveň odhodlanosti tvořit společně. Ve své tvorbě vyzdvihuje úroveň individuálního charakteru jednotlivců i skupin, které se na něj obracejí. Cílem je pro něj proces/cesta, během které se snaží vystihnout jak si zadání klient představuje.

Architekt Oldřich Hozman také přednáší na tuzemských i zahraničních konferencích a vede různé semináře na témata jako je například organická architektura, zdravé stavby škol, dvanáct smyslů člověka apod. Podrobně se na program přednášek můžete podívat na tomto odkazu: https://www.arc.cz/category/akce/ nebo v archivu přednášek: https://www.arc.cz/category/archiv/


Strukturovaný profesionální životopis

1964 narozen v Praze
Vzdělání
1983 – 1989 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, atelier architektury se specializací na tvorbu interiérů a design nábytku (vedoucí profesoři akad.arch. Josef Svoboda a akad.arch. Vladislav Vrátník)
1979 – 1983 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor tvorba interiérů a nábytku (vedoucí profesor akad.arch. Karel Stránský)
1972 – 1979 Studium uměleckých technik výtvarného umění pod vedením akad. mal. Věry Roeselové na Lidové škole umění.
Jazyky
anglický jazyk, ruský jazyk
Stáže
1988 – 1989 Stipendijní pobyt na University of industrial arts v Helsinkách, obor design nábytku a interiérů (vedoucí profesor Simo Heikillä)
Profesionální praxe
1993 založeno vlastní architektonické studio, od r. 1997 pod názvem Studio ARC
1992 získána autorizace České komory architektů
1992 založeno architektonické Studio MOA společně s akad. arch. Martinem Vrátníkem a akad. arch. Andrejem Kozánkem
1990 – 1991 základní vojenská služba v Armádním výtvarném studiu se zaměřením na tvorbu interiérů
Výstavy a veletrhy
2007 Expozice na veletrhu Biostyl v roce 2007
2006 Expozice na veletrhu Biostyl v roce 2006
2002 Expozice studia ARC na veletrhu HARMONIE 2002 na pražském výstavním areálu v Letňanech.
2001 Centrální výstavní expozice „Místo kde je možné naslouchat hlasům přírody“ pro veletrh Habitat v Praze
2001 Centrální výstavní expozice „Pavilon zlatého řezu“ pro veletrh Art expo v Praze
2000 Architektonická koncepce výstavního stánku a presentace zrcadel „pěti barev“ pro firmu JSJ Šesták interiéry na výstavě Domov a teplo v Lysé nad Labem,
2000 Účast na veletrhu nábytku AMBIENTE ve Frankfurtu stolem „Voda“, knihovnou„Březová kůra“ a židlí „Stonky“ u firmy BYRAINTERIOROBJECTS
2000 Návrh firemní výstavy „Nábytek pro pět živlů“ pro firmu JSJ Šesták interiéry, účast dokončenou kolekcí stolů pěti živlů
2000 Křesla BALDVIN & baldvin ve světle zrcadel pěti ročních období pro firmu JSJ Šesták interiéry, na veletrhu Pragointeriér společnosti Terinvest na pražském výstavišti
2000 Architektonická koncepce výstavního stánku a presentace zrcadel „pěti ročních období“pro firmu JSJ Šesták interiéry na výstavě Zlatý kříž v Praze
1999 Expozice z nábytku ARCO na mezinárodním nábytkářském veletrhu Pragointeriérv Praze
1999 Architektonická koncepce a účast na firemní výstavě „pohyb a nepohyb v nábytku“firmy JSJ Šesták interiéry v galerii Tekton v Praze
1999 Mezinárodní nábytkářský veletrh Mobis v Brně
1998 Od nábytku k andělovi a obráceně, Fragnerova galerie, výstava nábytku firmy JSJ Šesták interiéry
1998 Expozice celočalouněných společenských křesel BALDVIN & baldvin na mezinárodním nábytkářském veletrhu Pragointeriér v Praze
1998 expozice nábytku Arco na výstavě Profi-interiéry, Praha – Strahov
1998 účast na výstavě New Design, 1. salon českého designu v rámci veletrhu Pragointeriér v Praze
1997 expozice Home-office z nábytku ARCO na mezinárodním nábytkářském veletrhu Ifabo v Praze
1997 instalace „forma potencionality a potencionalita formy“ k vývoji nábytku ARCO na mezinárodním nábytkárském veletrhu Mobis v Brně
1997 mezinárodní nábytkářský veletrh v Miláně
1996 Účast na Salonu českých architektů
1995 Účast na Salonu českých architektů
1995 Účast na Grand Prix Obce architektů – Interiér´95
1990 Československá všeobecná výstava, kolekce prototypů sedacího nábytku
1990 Veletrh spotřebního zboží v Brně, vlastní expozice sedacího nábytku z lamelovaného dřeva
Soutěže a ocenění
1995 Interiér´95, cena odboru kultury magistrátu města Brna za projekt a realizaci vstupní haly dětské onkologie ve fakultní nemocnici Motol v Praze (spolupráce akad. mal. Matěj Forman a akad. mal. Daniel Václavík)
1988 kolekce nábytku pro technologii řezání dřeva laserem, 1.místo v soutěži Výzkumného ústavu nábytkářského v Bratislavě
1987 architektonická studie Státního divadla v Košicích na Slovensku, čestné uznání
Členství
1992 Česká komora architektů, autorizovaný architekt, číslo autorizace 01284
1990 Obec architektů
1990 Asociace interiérových architektů / AIA (IFI)
1990 Unie výtvarných umělců České republiky, profesionální sdružení výtvarných umělců ČR a IAA International Association of Art IAA/AIAP (UNESCO)
Profesionální cesty
2010 Účast na semináři antroposofické architektury o stavbě I. Goetheana v Dornachu ve Švýcarsku
2010 Studijní cesta do Institutu waldorfské pedagogiky ve Wittenu studium sprachgestaltung a eurytmie
2009 Účast a přednesení příspěvku na konferenci Bio architectury v Cardiffu ve Walesu
2009 Studijní cesta organické architektury do města Grobenzell u Mnichova. Návšteva Waldorfské školy a nové kaple Obce křesťanů
2009 Účast a přednesení příspěvku na konferenci Organická architektura v Budapešti
2009 Účast na semináři antroposofické architektury domů v Dornachu ve Švýcarsku, studium tvarů II. Goetheana
2009 Účast na konferenci zdravé domy v Brně, exkurze ve firmě Claygar a Rigi
2009 Účast na festivalu Forum eurytmie ve Wittenu v Německu
2009 Exkurze v areálu škol Rudolfa Steinera v Dortmundu
2009 Studijní cesta do Institutu waldorfské pedagogiky ve Wittenu, studium sprachgestaltung a eurytmie
2007 Studijní cesta do Mexika, účast na Konferenci Bio architektury v Mexico city
2007 Účast a příspěvek na Konferenci Feng Shui v Budapešti
2007 Studijní cesta po Japonsku, návštěvy tradičních japonský lázní a teplých koupelí (onseny)
2007 Studijní exkurze ve waldorfské škole v Soestu s Jörgem Schrödrem
2006 Studijní cesta po Rusku, návštěva ruské rodové školy akademika Ščetinina, pobyt v rodových osadách a návštěvy míst megalitických kultur na Kavkaze
2006 Návštěva centra firmy Natur&Lehm v Rakousku
2004 Birmingham, pobyt v budhistickém centru
2004 studijní cesta po Anglii, návštevy buddhistických center
2004 Klášter Amaravati v Anglii
2002 Waldorfská mateřská školka v Sorsumu, Německo
1997 Profesní zájezd po současné architektuře Říma
1996 Mezinárodní nábytkářský veletrh v Miláně
1996 Mezinárodní nábytkářský veletrh ve Veroně
1996 Zájezd po historické architektuře Říma
1995 Mezinárodní nábytkářský veletrh v Miláně
1995 Mezinárodní nábytkářský veletrh ve Veroně
1994 Profesní zájezd po současné architektuře Londýna
1993 Profesní zájezd po současné architektuře Paříže
1990 Mezinárodní nábytkářský veletrh v Kolíně nad Rýnem
1988 – 1989 Studijní cesty za poznáním finské, švédské a norské architektury
1987 Mezinárodní nábytkářský veletrh v Kodani
1985 Mezinárodní nábytkářský veletrh v Miláně
1985 Profesní zájezd po současné architektuře Vídně
1983 Studijní cesta po řeckých a krétských památkách
Účast na seminářích
2010 Tvary I. Goetheana v Dornachu, teorie barev a anthroposofické stavby, Jörg Schröder
2010 Seminář modelování goetheanistických tvarů vycházejících z projektivní geometrie s Janou Koen v Praze
2010 Účast na konferenci zdravé architektury a geomantie v Bratislavě
2008-2010 Dvouleté studium anhroposofie skrze bytost eurytmie s Jörgem Schröderem
2010 Vedení semináře Oživení domu Obce křestanů v Praze, společná tvorba modelu vstupní brány za účelem přípravy její realizace
2009 Vedení semináře Oživení domu Obce křestanů v Praze, tvorba modelu domu za účelem rekonstrukce
2009 Dvanáct smyslů týdenní seminář s Uelli Seilerem, Obořice
2009 Goetheaneum a anthroposofické stavby, Jörg Schröder
2009 Řezbářský kurz s Janou Koen ve Vsetíně
2009 Morální technika, Jörg Schröder (pořádání semináře v Praze)
2009 Malování akvarelem s paní Renate Pelíškovou
2009 Kurz tepání mědi s Jiřím Moravcem
2008 Tvorba zahrady ve spolupráci s elementárními bytostmi, Jörg Schröder (komunita v Zaježové na Slovensku)
2008 Tvorba zahrady ve spolupráci s elementárními bytostmi, Jörg Schröder (centrum Skalka u Doks)
2008 Goetheaneum a anthroposofické stavby, Jörg Schröder
2007 Geomantie města Prahy, Marko Pogačnik
2007 Omítání hliněnými omítkami v Permalotu, Bouzov, Max Jensen a tom Rijven
2007 Modelování návrhu waldorfské školy, Jörg Schröder
2007 Architektura a elementarni bytosti, Jörg Schröder
2007 Tvorba zahrady ve spolupráci s elementárními bytostmi, Jörg Schröder (zahrada paní Květuše)
2007 Komunitní plánování a tvorba vesnice, seminář vedl Britský environmentální architekt a urbanista Christopher Day
2007 Energie krajiny, Ana Pogacnik
2007 Tvorba zahrady ve spolupráci s elementárními bytostmi, Jörg Schröder (zahrada manželů Noskových)
2007 Pořádání veřejné besedy o studijní cestě po Rusku v Ekologickém centru Toulcův dvůr v Praze
2007 Slovanské tradice, Miro Žiarislav Švický
2006 Vedení semináře ŽivoucÍ tvorba v prostorech roubenky Akademie Tabor v Nové Vsi nad Popelkou
2006 Geomantie města Prahy, Marko Pogačnik
2006 Posvátná geometrie,  Dan Winter