Vznikla jako součást návrhu informačního pultu pro interiér vstupní haly České antroposofické společnosti v Praze. Soška je z lipového dřeva a je to model v menším měřítku (1:10). Tuto skicu jsem vyrobil na řezbářském semináři pod vedením Jany Koen. Inspirací pro tuto sošku byla plastika, kterou Rudolf Steiner navrhl pro spodní část zábradlí hlavního schodiště v budově I. Goetheana. Je to objekt, který vyjadřuje základní formotvorné síly přírody ve vztahu k člověku. Jsou v něm rovnovážně vyjádřeny hlavní směry, které člověk ve vztahu k hmotě prožívá. Pohyb nahoru a dolů, pohyb do stran a pohyb dopředu a dozadu.